• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Превод на Масови Отворени Онлайн Курсове

TraMOOC (Превод на Масови Отворени Онлайн Курсове) е проект финансиран от рамковата програма Хоризонт 2020, чиято цел е разработката на надежден и качествен автоматичен превод на масови отворени онлайн курсове. Основният резултат от проекта ще бъде онлайн платформа за автоматичен превод, която ще използва широк набор от лингвистични приложения и ресурси, за да осигури прецизен и добре формулиран превод за потребителите.

TraMOOC цели премахването на езиковите бариери, осигурявайки по този начин нови шансове за образование на хора, които досега са нямали достъп до онлайн курсове на майчин език.

Проектът се фокусира върху качеството на генерирания превод. Съществуващите приложения за автоматичен превод често не са адекватни да предоставят добър превод на онлайн курсове.

Проектът цели да разработи иновативна и висококачествена услуга за автоматичен превод, която ще предоставя прецизни преводи на разнообразни курсови материали: видео лекции, задачи и тестове, съпътстващи текстови материали, постове в MOOC блогове и форуми.

TraMOOC Mock-Up Video

Основният очакван резултат от проекта ще бъде висококачествена услуга за автоматичен превод за всички типове образователни текстови данни, които са достъпни на дадена платформа за онлайн курсове.

Услугата ще поддържа 11 езика: немски, италиански, португалски, холандски, български, гръцки, полски, чешки, хърватски, руски и китайски.

TraMOOC toolkit

TraMOOC makes it possible for researchers to test the advanced tools and solutions that were created within the course of the project, with appropriate license models, as well as software packages for the development of state-of-the-art systems for language translation of educational texts.

read more

What we did

The TraMOOC team of experts comprises nine highly competent partners forming a consortium of leading researchers, highly relevant industrial organizations and leading user partners. The consortium as a whole established close cooperation and each partner performed significant work that contributed to the development of the TraMOOC translation platform.

read more

Τhe TraMOOC Platform

The TraMOOC Platform is an online machine translation service that provides accurate and coherent translation of multi-genre and heterogeneous textual course material included in MOOCs from English into eleven European and BRIC languages (BG, CS, DE, EL, HR, IT, NL, PL , PT, RU, ZH). For accessing our service you may visit here.

read more