• English
  • Ελληνικά
  • Nederlands
  • Italiano
  • Português
  • Български
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Polski
  • Русский

Превод на Масови Отворени Онлайн Курсове

TraMOOC (Превод на Масови Отворени Онлайн Курсове) е проект финансиран от рамковата програма Хоризонт 2020, чиято цел е разработката на надежден и качествен автоматичен превод на масови отворени онлайн курсове. Основният резултат от проекта ще бъде онлайн платформа за автоматичен превод, която ще използва широк набор от лингвистични приложения и ресурси, за да осигури прецизен и добре формулиран превод за потребителите.

TraMOOC цели премахването на езиковите бариери, осигурявайки по този начин нови шансове за образование на хора, които досега са нямали достъп до онлайн курсове на майчин език.

Проектът се фокусира върху качеството на генерирания превод. Съществуващите приложения за автоматичен превод често не са адекватни да предоставят добър превод на онлайн курсове.

Проектът цели да разработи иновативна и висококачествена услуга за автоматичен превод, която ще предоставя прецизни преводи на разнообразни курсови материали: видео лекции, задачи и тестове, съпътстващи текстови материали, постове в MOOC блогове и форуми.

TraMOOC Mock-Up Video

Основният очакван резултат от проекта ще бъде висококачествена услуга за автоматичен превод за всички типове образователни текстови данни, които са достъпни на дадена платформа за онлайн курсове.

Услугата ще поддържа 11 езика: немски, италиански, португалски, холандски, български, гръцки, полски, чешки, хърватски, руски и китайски.

За нас


За TraMOOC

Проектът цели преодоляването на езиковите бариери като предоставя висококачествен атоматичен превод на всички текстови жанрове и типове срещани в онлайн курсове от английски на 11 езика.


Какво правим

Проектът е разделен на 9 работни пакета, които се занимават с изследователските и развойните дейности, мениджмънта и административното управление на проекта, както и с последващата експлоатация на резултите.


Кои сме ние

TraMOOC обединява консорциум от водещи учени и индустриални организации, които играят значителна роля в сферата на онлайн курсовете.


Нашият напредък

Графикът на дейностите в TraMOOC дава кратко обобщение на напредъка постигнат в проекта. Моля, вижте напредъка на TraMOOC тук.