• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Цели и предизвикателства

Предизвикателството

Онлайн курсовете стават все повече и все по-популярни. Въпреки това езиковите бариери са все още основна пречка повече хора да се образоват по този начин. Проектът цели преодоляването на тази пречка чрез предоставянето на висококачествен автоматичен превод за всички текстови типове и жанрове, досъпни на дадена платформа (задачи, тестове, презентации, субтитри на видео лекции, блогове и т.н.), от английски на 11 езика: немски, италиански, португалски, гръцки, холандски, чешки, български, хърватски, полски, руски и китайски. Преводът на такива текстове е труден и слабо поддържан от съществуващите приложения за автоматичен превод.

Целта

Основната цел на проекта е да създаде услуга за автоматичен превод на образователните материали, съдържащи се в онлайн курсове. За да постигне тази цел, проектът се стреми да преодолее следните научни и технически предизвикателства:

 • Генериране на висококачествен автоматичен превод, въпреки че проектът включва езици със слаборазвита техническа инфраструктура и езици, които представляват сериозна трудност за съществуващите приложения за автоматичен превод.
 • Създаване на нова, станадартизирана многопластова схема за оценка на качеството на генерираните преводи
 • Автоматизирано създаване на нови ресурси за езици със слаборазвита техническа инфраструктура.
 • Разработката на дадено приложение за автоматичен превод няма да бъде зависимо от конкретен език.

Целеви групи

TraMOOC възнамерява да отговори на нуждите на:

 • Граждани на Европа и света, които искат достъп до открито онлайн образование, неограничавано от езикови бариери.
 • Провайдъри на онлайн курсове, които искат да предложат висококачествени, интегрирани и многоезикови образователни услуги.
 • Разработчици на автоматичен превод, които се нуждаят от платформа, на която да предлагат, тестват и сравняват своите методи.
 • Инжинери, които искат достъп до прецизна и широкообхватна лингвистична инфраструктура (дори такава за езици, които не са толкова разпространени).