• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Дейности

Проектът е разделен на 9 работни пакета, които се занимават с изследователските и развойните дейности, мениджмънта и административното управление на проекта, както и с последващата експлоатация на резултите. Работен пакет 1 включва вскички дейности по мениджмънта на проекта, които осигуряват необходимата организация за успешното му приключване. Ролята на работен пакет 2 е да събере информация за основните приложения на проекта, както и за изискванията на потенциални потребители и провайдъри на онлайн курсове. Фокусът на работен пакет 3 е върху събирането, обработката и стандартизирането на данни, проучването на наличната лингвистична инфраструктура за езиците, включени в проекта, както и върху генерирането на входните данни за автоматичния превод (работен пакет 4).

Целта на работен пакет 5 е да проведе обстойна оценка (както автоматична, така и с помоща на ръчен преглед) на резултатите от първата и втората фази на автоматичния превод. Работен пакет 6 ще проведе оценка на предоставената услуга за автоматичен превод с помощта на крайните потребители на услугата и на експерти от съответните научни сфери (учени и професори от няколко държави, чиито майчини езици са такива, включени в проекта). Анализът на тези оценки ще бъде използван за ново трениране на системите за автоматичен превод, така че тези да генерират преводи с желаното качество. След това тези системи ще бъдат интегрирани в уеб базираната крайна услуга (работен пакет 7).

На разпространението и комерсиализацията на резултатите от проекта са посветени два работни пакета (пакети 8 и 9). Целта на дейностите в тези пакети е да наблегнат на иновативните моменти в проекта, да популяризират постигнатите резултати и да улеснят приложението на тези резултати.