• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Импринт и Уведомление за октаз от отговорност

Импринт

Интернет страницата на TraMOOC се поддържа от:
EASN Technology Innovation Services, 
Terweidenstraat 28 
B-3440 Budingen 
Belgium

Контакт за въпроси: michael.papadopoulos(at)easn.net

Уведомление за отказ от отговорност

TraMOOC поддържа тази интернет страница, за да повиши обществения достъп до информация относно дейностите и прогреса в проекта. Страницата съдържа информация, която е предоставена от партньорите в проекта и може да е защитена с авторски права или да бъде променяна без уведомление. Нашата цел е да предоставяме точна и актуална информация. Ако бъдем уведомени за допуснати грешки, ще се постараем да ги отстраним. Въпреки това, ние не предоставяме никакви гаранции за никаква цел относно пълнотата, точността, надежността, съотвествеността и наличността на страницата както и на информацията, продуктите, услугите и графичните материали, които страницата съдържа. Всякакво доверие или упование на тази информация се извършва на Ваш собствен риск.

При никакъв случай ние не сме отговорни за всякаки загуби или вреди, директни или индиректни, произтичащи от загуба на данни или за печалби, произтичащи от или във връзка с ползването на тази страница или всяка външно свързана страница. Наличието на връзки към други страници по никакъв начин не представлява препоръка или подкрепа на възгледите, изразени в тези страници. Чрез страницата, Вие имате възможност да посетите връзки към други страници, които са извън контрола на EASN-TIS  и на партньорите в TraMOOC. Ние нямаме никакъв контрол върху същността, съдържанието и достъпа до тези страници.

Използването на публикуваните пощенски адреси, телефонни и телефаксни номера, имейли или на всякаква лична информация за маркетингови цели е забранено. Нарушители, които изпращат нежелани спам съобщения, ще бъдат наказвани и подвеждани под отговорност.

Полагат се всички усилия тази интернет страница да бъде поддържана и да действа безпроблемно. Въпреки това, консорциумът или всеки отделен партньор не поема отговорност и не може да бъде винен в случай, че страницата е временно недостъпна поради технически причини извън нашия контрол.