• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Консорциум

TraMOOC обединява консорциум от водещи учени и индустриални организации, които играят значителна роля в сферата на онлайн курсовете. Различните специализации, които участниците в проекта притежават в сферите на автоматичния превод, лингвистиката, автоматичната обработка на текст, уеб аналитиката и краудсорсинга, дават възможност на консорциума да се справи с предизвикателствата свързани с проекта. Научните и работните пакети са внимателно структурирани по начин, който осигурява максимален принос от страна на всеки участник, запазвайки в същото време подходящо и равномерно разпределение на отговорностите. Много от партньорите в консорциума имат опит от участие в други европейски проекти през последните 10 години, като някои от тях и преди са работели заедно в рамките на такива проекти. Резултатът от този опит са добри лични връзки и силна екипна етика между партньорите. Такъв силен дух на колективност представлява важен плюс за проекта.