• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Общ преглед на проекта

TraMOOC (Превод на масивни отворени онлайн курсове) е проект в рамките на Хоризонт 2020, чиято цел е предоставянето на надеждна услуга за автоматичен превод на онлайн курсове. Проектът се координира от Хумболтовия университет в Берлин като в консорциума учатват общо 10 организации от 6 европейски държави.

Основният очакван резултат от проекта ще бъде висококачествена услуга за автоматичен превод за всички типове образователни текстови данни, които са достъпни на дадена платформа за онлайн курсове. Услугата ще поддържа превод от английски на 11 езика. Основната услуга ще бъде свободно достъпна и с отворен код, като също така ще се предоставят и някои допълнителни платени услуги. Отвореният код на основната услуга ще я превърне в платформа, която ще поддържа интегрирането на всяко приложение за автоматичен превод на образователни данни независимо от езика или езиците, на които се осъществява превода.

Проектът стартира през февруари 2015 и ще продължи 3 години. Бюджетът на проекта е около 3 милиона евро, част от които са предоставени от Европейската комисия със Споразумение за отпускане на финансиране номер 644333.

БРИК:

Бразилия, Русия, Индия, Китай