• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Очакван ефект

Проектният консорциум си е поставил голям на брой амбициозни цели, постигането на които ще има значителни ефекти:

 • Подобряване на качеството на автоматичния превод за определени езикови двойки чрез подобряване на обхвата и техническото състояние на процесите, свързани с такъв превод.
 • Платформата на TraMOOC  има потенциала да се превърне в уникална платформа за автоматичен превод, която да предоставя надеждни преводачеки услуги за единадесетте езика, включени в проекта.
 • Инновативната преводаческа услуга предлагана от проекта ще се фокусира върху превода на образователни МООС текстове като учебни материали, презентации, доманшни, тестове, субтитри, блог текстове и т.н., които досега са извън обхвата на съществуващите системи за автоматичен превод.
 • TraMOOC ще предостави висококачествен автоматичен превод, въпреки че някои от езиците включени в проекта са със слаборазвита техническа инфраструктура или представляват трудност за съществуващите приложения за автоматичен превод. Проектът също така ще представи няколко иновативни схеми за оценка на качеството на превода и ще допринесе към развитието на съществуващи приложения и ресурси в сферите на лингвистиката, автоматичната обработка на естествен език и данни и на автоматичния превод.
 • Проектът ще предложи няколко нови схеми за оценка на качеството на преводите, отговаряйки по този начин на нуждите на лингвисти, текстови анализатори, анализатори на данни и изследователите в областта на автоматичния превод. Тези схеми значително ще повишат стойността и качеството на вече съществуващи ресурси във всички тези области.
 • Подобряване на равенството и включване на досега необхванати групи в образователния процес. Това ще направи възможно повишаването на квалификацията и знанията на работещите, предоставяйки им по този начин по-добри възможности за намиране на работа.
 • Чрез възможността си да предоставя превод със субтитри, платформата на проекта ще даде на хората достъп до мултимедийно образователно съдържание, което досега е недостъпно заради езиковите бариери.