• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

EASN-Technology Innovation Services BVBA (EASN-TIS)

Профил на организацията

EASN-TIS е компания със значнимо участие в няколко проекта финансирани от ЕС. Основните услуги, предоставяни от комапнията, включват програмирането, осъществяването и надзора на проектните дейности по комуникацията и разпространението на резултатите по ефективен начин, така че тези да достигнат различни целеви групи и потенциални ползватели. В същото време компанията защитава интелектуалните права на консорциума.

Роля в проекта

Ролята на компанията в проекта включва подкрепа в дейностите по разпространението и приложението на резултатите, разпространението на информация относно проекта и по идентифицирането на бъдещи ползватели. Тези услуги, предоставяни от EASN TIS, гарантират разпространението на знанията, генерирани в проекта, до широка публика от всички сектори – индустрия, малки и средни предприятия, академични и научни инситуции и т.н.

Контакт

централния офис

Terweidenstraat 28
B-3440 Budingen 
Belgium

сателитна офис

Patras Science Park
Stadiou Str., Platani
26504, Patras 
Greece

Контакт

3 + 13 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3