• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Единбургски Университет

Профил на организацията

Единбургският Университет е един от най-големите и най-успешни университети в Обединеното Кралство и има международно призната репутация на отличен научен център. Интернационалният характер на университета е отразен в многонационалния студентски и академичен състав и в общите научни проекти и контакти с чуждестранни университети, институти, фирми и правителства. Университетът е водещият научен център в Шотландия и е сред топ-10 на университетите в Обединеното Кралство. Според данни на Рамковата програма за предови научни изследвания за 2014, около 83% от научните изследвания в университета попадат в двете най-високи категории (4* и 3*). Тези категории са определени като "водещи в света" и "отлични в международен план". Заради качеството и дълбочината си, научните изследвания в областа на информатиката са определени като най-добрите в Обединеното Кралство.

Групата за статистичеки автоматичен превод в Единбург е една от водещите групи в света в тази област. Групата включва около 15 човека академичен състав, студенти и програмисти. Тя е може би най-известна с Moses, която е водеща система за автоматичен превод с отворен код. Също така е добре известна и ролята на групата като организатор на годишния маратон за автоматичен превод и на годишния симпозиум за автоматичен превод.

Роля в проекта

Основният принос на Единбургския Университет в проекта е разработката на висококачествени системи за автоматичен превод (работен пакет 4) и интегрирането на тези системи в приложните сценарии, дефинирани в работен пакет 7. Предвид ролята на групата като основен разработчик на Moses, няма съмнение, че тя е добре подготвена да реши поставените в проекта задачи.

Контакт

Координатор на проекта:

Rico Sennrich

School of Informatics
University of Edinburgh
10 Crichton Street
Edinburgh, EH8 9AB, United Kingdom

Контакт

13 + 7 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3