• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Фондация Знание за всички

Organisation Profile

Профил на организацията

Мисията на К4А е поощряването на образованието, подпомагано от технологии, чрез споделяне на образователни видео ресурси и предоставяне на равен достъп до тях. Целта на фондацията е да поощрява открит достъп до академични ресурси (видео лекции, статии, доклади, книги и научни данни) и да предоставя инструменти, чрез които ползвателите да намират тези материали, които са им необходими. Също така, фондацията се стреми да даде възможност за общуване между ползвателите и институциите, предоставящи материалите, както и между ползватели с общи интереси.

Фондацията е форум, където създателите, мениджърите и ползвателите на образователни материали и приложения могат да се срещат и активно да поощряват техния свободен достъп и разпространение чрез:

 • насърчаване на свободния достъп по нови начини, които повишат разпространението и достъпа до академични познания
 • насърчаване на всеобщ свободен достъп до академични материали, демонстрирайки ползите от това едновременно на създателите и на ползвателите на тези материали
 • насърчаване на общи стандарти за представяне и достъп до академични материали
 • подкрепа за разработката на технологии с отворен код за запис, възпроизвеждане, достъп и съхранение на академични материали
 • предоставяне на архив за съхранение на ресурси заедно с инструкции за тяхното използване за запис, възпроизвеждане, достъп и съхранение на академични материали
 • насърчаване на академичен дебат и общуване между ползвателите и институциите, предоставящи материалите, както и между ползватели с общи интереси
 • насърчаване на равния достъп до академични материали независимо от расата, националността, пола и евентуална инвалидност на ползвателите.

Through its activities the foundation will promote the spread of knowledge and vivid academic debate to anyone with access to the internet anywhere in the world. It will therefore benefit all those interested in such academic content, where they do not currently have immediate access to such material. It will also help to develop more widespread interest in such material and such debate.

Чрез своята дейност фондацията поощрява разпространението на знания и интензивния академичен дебат до всеки, който има достъп до интернет, навсякъде по света. От това ще спечелят всички тези, които се интересуват от академични материали, но които досега са нямали пряк достъп до такива. Също така, това ще позволи постигането на по-широк интерес към тези материали.

Роля в проекта

К4А е основана като наследник на научния проект PASCAL2 (http://www.pascal-network.org/), който бе финансиран от ЕС и бе основен поддръжник на платформата VideoLectures.NET. Сред повечето от 60 члена на фондацията са някои от най-важните научни и развойни центрове в областта на изкуствения интелект в Европа. Фондацията участва в проекта transLectures (http://translectures.eu/) и е основател на инициативата OpeningupSlovenia (http://www.k4all.org/openingupslovenia/). Това е новоторска инициатива, в която Словения, като първа страна-членка на ЕС, се опитва да създаде уникална среда за отворено образование на национално ниво. Тестовата фаза на инициативата включва вскички университети и образователни институции в Словения както и технологични, академични и индустриални партньори. Целта е да се изучат методи за напълно отворена образователна система, в допълнение и паралелно на съществуващата стандартна система, да се развият иновативни проекти и да се подпомогне процесът на кандидатстване по проекти на ЕС свързани с информационните и комуникационни технологии в образователната сфера. Фондацията също така осъществява административното ръководство на платформата VideoLectures.NET (http://videolectures.net/), предоставяща онлайн свободен достъп до архив от видео лекции. Платформата е отличена с различни награди на ООН и ЮНЕСКО. К4А е също част от световна мрежа от повече от 600 университета и 100 бизнес организации, свързани с предлагането на онлайн видео лекции.

Фондацията възнамерява да привлече вниманието към проекта на подходящи бизнес и професионални среди чрез общностите на OpeningupSlovenia, Opencast и Matterhorn, OCWC, VideoLectures.NET, edX, Iversity и други провайдери на онлайн курсове. Потенциални потребители са академични институции, медии, библиотеки, издателства и други, като първите две категории са очакваните типични потребители. Типичният профил на ползвателите включва студенти, преподаватели и учители. От друга страна, преводаческата и медийна индустрии също ще бъдат заинтересувани от продуктите на проекта, ако тези са достатъчно добри и повишават ефективността и намаляват стойността на превода.

Контакт

High Street
3644 Surrey House
Redhill RH1 1RH
UNITED KINGDOM