• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Хумболтов Университет в Берлин

Профил на организацията

Институтът по англистика на Хумболтовия Университет в Берлин (координаторът на проекта) е специализиран в областите на теоретичната и компютърната лингвистика и езиковите технологии, с фокус върху езиковата обработка, базирана на технологии, използващи семантика. Другите специалности на института включват парсинг на многословни изрази и словосъчетания, автоматичен превод, компютърна семантика и други. Институтът участва в научни проекти финансирани в рамките Седмата рамкова програма на ЕС (FP 7), както и в такива с национално финансиране. Фокусът на тези проекти варира от чисто теоретични теми в лингвистиката до такива с практическо всекидневно приложение (автоматичен превод).

Роля в проекта

UBER е координаторът на проекта. В тази си роля, UBER е отоговорен за общия мениджимънт на проекта, осъществява надзор за изпълнението на задачите съгласно общия график, докладва на Европейската комисия и осъществява мероприятия по популяризирането на проекта.

Освен координатор на проекта, UBER също така координира работен пакет 3 (Събиране на данни, адаптация и създаване на инфранструктура за автоматичен превод).

Контакт

Координатор на проекта:

Prof. Evangelia Kordoni

Unter Den Linden 6
Berlin 10099
GERMANY

Контакт

4 + 16 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3