• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Университет Радбоуд

Профил на организацията

Със стратегическо местоположение в Европа, Университетът Радбоуд е водеща научна общност в Нидерландия. Университетът се стреми да съчетае отлично образование с новаторски изследвания в широк кръг от дисциплини. Институтът по когнитивни невронауки Дондерс и един от малкото Макс Планк институти, разположени извън Германия, също се намират в кампуса на университета.

Научните изследвания в областта на естествения език и комуникациите са интегрирани в Центъра по езикови науки, оглавяван от професор Паула Фикерт. Центърът е научен институт, част от Факултета по изкуства. Той е дом на група от високообучени и успешни учени, които имат една обща мисия – да придобият по-задълбочено разбиране за архитектурата на езиковата система и нейните взаимоотношения с индивидуални и социално-културни процеси. Учените изследват когнитивните процеси свързани с възпроизвеждането, разбирането и ученето на езика, историческите и социалните фактори, определящи изменението и еволюцията му, както и ефектите, които езикът има върху комуникацията. 

Един от петнадесетте научни отдели в института е групата за езикови и гласови технологии, ръководена от професор Антал фан ден Бош. Групата изучава и развива компютърни методи за разбиране и възпроизвеждане на тескт и говор. Ние оценяваме тези методи и тестваме тяхната полза в реални приложения (например обработка на текст от социалните медии). Групата работи с "големи данни" и методи, които "научават" модели от тези данни.

Роля в проекта

Основните отговорности на университета в проекта са автоматичното идентифициране на теми и анализа на настроения. Тези отговорности за базирани на експертизата, която университетът притежава в областите на обработката на данни от социални медии и обработката на естествен език. Сравнително новата група (основана през 2011) има опит от участието си в предимно национални проекти, например в проекта "Непрекъснат достъп до културното наследство" на Нидерландската организация за научни изследвания, както и в COMMIT - голяма нидерландска програма в областта на информационните и комуникационни технологии, включваща около 200 докторанти. Ръководителят на групата Антал фан ден Бош е сътрудничил с партньорите от Градския Университет Дъблин като външен ръководител на докторска работа и съавтор на научни публикации.

Контакт

Координатор на проекта:

Prof. Antal Van Den Bosch

Geert Grooteplein Noord 9
Nijmegen 6525 EZ
NETHERLANDS

Контакт

3 + 13 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3