• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Университет Тилбург

Профил на организацията

Университетът Тилбург се стреми към върхови научни изследвания и иновации, отлично образование и към осигуряването на вдъхновяваща среда за работа и учение. Научните изследвания и преподаването са организирани в 5 института: Икономика и Мениджмънт, Социални и Поведенчески Науки, Право, Хуманитарни Науки и Технологии. В допълнение към тези институти съществуват още добре утвърдени научни и образователни центрове, както и училището по бизнес TiasNimbas.

Центърът по когнитивни и комуникационни науки, оглавяван от професор Маес, е част от Института по хуманитарни науки. В центъра работят около 100 научни работници, от които 80 са част от университета, а около 20 са външни изследователи или докторанти. Основната мисия на центъра е "да играе водеща роля в създаването на иновации и разпространението на научни открития, като акцентът е върху приложението на нашите научни продукти в обществото". В центъра съществуват две научни програми. Програмата по комуникация, езикови и когнитивни науки изследва когнитивни, функционални и социални аспекти на човешката комуникация, използвайки мултидисциплинарни подходи. Програмата по креативни компютърни науки изследва методи за компютърно моделиране на когнитивни процеси в областите на управлението на познания и езиковите технологии. Двете програми намират обща основа и допирни точки в областта на дигиталните хуманитарни науки. Центърът играе водеща роля в новооснованата лаборатория по дигитална хуманистика, която също е част от Института по хуманитарни науки. Основният фокус в работата на лабораторията е върху приложението на компютърни методи в изследването на свързани с хуманистиката теми и проблеми. В националното оценяване на научни изследвания, проведено през 2012 година, центърът е оценен с "отличен", което означава, че провежданите изследвания са от световна класа, учените са на предни позиции в своите области и провежданите от тях изследвания имат голямо значение и влияние в съответните области. Тази оценка се потвърждава и от големия брой научни публикации: средно по 130 на година в периода 2008-2011.

Роля в проекта

Основната роля на университета в проекта е приложението и разработката на данни, стандарти за тези данни и на лингвистична анотация. Анализът на данни от социалните медии изисква качествени (и модифицирани) приложения за обработка на естествен език, които са способни да се справят с проблемите, които тези данни създават за съществуващите сега решения. Също така, университетът е отговорен за събирането и обработката на паралелни данни за английски-холандски и на данни, които ще бъдат използвани за оценяване на системите създавани в проекта. Предвидено е резултатите от проекта да бъдат включени и разглеждани в различни университетски курсове.

Контакт

Координатор на проекта:

Prof. Menno van Zaanen

Warandelaan 2
Tilburg 5037 AB
NETHERLANDS

Контакт

3 + 9 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3