• English
  • Ελληνικά
  • Nederlands
  • Italiano
  • Português
  • Български
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Polski
  • Русский

Projekt TraMOOC (Translation for Massive Open Online Courses)

TraMOOC (Translation for Massive Open Online Courses) je projekt v rámci programu Horizont 2020, jehož cílem je poskytovat spolehlivý strojový překlad pro online kurzy MOOC (Massive Open Online Courses). Hlavním výstupem projektu bude online platforma pro překlad, která bude využívat celou škálu lingvistických nástrojů a prostředků, jež umožní poskytování přesného a konzistentního překladu koncovým uživatelům.

Cílem projektu TraMOOC je bořit jazykové bariéry, a poskytovat dříve vyloučeným skupinám osob nové vzdělávací možnosti.

Projekt se zaměřuje na kvalitu překladů v cílových jazycích, jež představují silné případy užití a které stávající řešení MT podporují pouze útržkovitě nebo nedostatečně.

Cílem projektu Projekt TraMOOC je vývoj novátorského, vysoce kvalitního strojového překladu (MT) pro produkci přesných překladů různorodých textových materiálů mnoha žánrů pro kurzy – od video přednášek, úkolů a lektorských textů, po tety pro webové texty zveřejňované na blozích a fórech MOOC.

TraMOOC Mock-Up Video

Hlavní očekávaným výsledkem projektu je služba vysoce kvalitního strojového překladu pro všechny typy vzdělávacích textových dat dostupných na platformě MOOC.

Služba bude podporovat 11 cílových jazyků, 9 evropských (němčinu, italštinu, portugalštinu, nizozemštinu, bulharštinu, řečtinu, polštinu, češtinu a chorvatštinu) a 2 jazyky zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).

O nás


O projektu TraMOOC

Cílem projektu TraMOOC je překonávání jazykových bariér poskytováním vysoce kvalitního překladu všech typů textových žánrů v rámci kurzů MOOC, a to z angličtiny do jedenácti evropských jazyků a jazyků zemí BRIC.


Co děláme

Projekt TraMOOC je rozdělen do devíti pracovních balíčků (Work Packages, WP) pokrývajících výzkum a technologický vývoj (RTD) a činnosti v oblasti managementu, distribuce a využití.


Kdo jsme

Díky projektu TraMOOC vzniká konsorcium předních výzkumníků, příslušných oborových organizací a předních uživatelských partnerů.


Our Progress

The TraMOOC timeline presents a brief listing of TraMOOC’s ongoing progress. Please follow the TraMOOC progress from here.