• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Projekt TraMOOC (Translation for Massive Open Online Courses)

TraMOOC (Translation for Massive Open Online Courses) je projekt v rámci programu Horizont 2020, jehož cílem je poskytovat spolehlivý strojový překlad pro online kurzy MOOC (Massive Open Online Courses). Hlavním výstupem projektu bude online platforma pro překlad, která bude využívat celou škálu lingvistických nástrojů a prostředků, jež umožní poskytování přesného a konzistentního překladu koncovým uživatelům.

Cílem projektu TraMOOC je bořit jazykové bariéry, a poskytovat dříve vyloučeným skupinám osob nové vzdělávací možnosti.

Projekt se zaměřuje na kvalitu překladů v cílových jazycích, jež představují silné případy užití a které stávající řešení MT podporují pouze útržkovitě nebo nedostatečně.

Cílem projektu Projekt TraMOOC je vývoj novátorského, vysoce kvalitního strojového překladu (MT) pro produkci přesných překladů různorodých textových materiálů mnoha žánrů pro kurzy – od video přednášek, úkolů a lektorských textů, po tety pro webové texty zveřejňované na blozích a fórech MOOC.

TraMOOC Mock-Up Video

Hlavní očekávaným výsledkem projektu je služba vysoce kvalitního strojového překladu pro všechny typy vzdělávacích textových dat dostupných na platformě MOOC.

Služba bude podporovat 11 cílových jazyků, 9 evropských (němčinu, italštinu, portugalštinu, nizozemštinu, bulharštinu, řečtinu, polštinu, češtinu a chorvatštinu) a 2 jazyky zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).

TraMOOC toolkit

TraMOOC makes it possible for researchers to test the advanced tools and solutions that were created within the course of the project, with appropriate license models, as well as software packages for the development of state-of-the-art systems for language translation of educational texts.

read more

What we did

The TraMOOC team of experts comprises nine highly competent partners forming a consortium of leading researchers, highly relevant industrial organizations and leading user partners. The consortium as a whole established close cooperation and each partner performed significant work that contributed to the development of the TraMOOC translation platform.

read more

Τhe TraMOOC Platform

The TraMOOC Platform is an online machine translation service that provides accurate and coherent translation of multi-genre and heterogeneous textual course material included in MOOCs from English into eleven European and BRIC languages (BG, CS, DE, EL, HR, IT, NL, PL , PT, RU, ZH). For accessing our service you may visit here.

read more