• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Cíle a výzvy

Výzva

Význam a rozsah online kurzů MOOC (Massive Open Online Courses) rychle roste. Hlavní překážku růstu, jež by umožnila oslovit všechny a vzdělávat všechny občany, však představuje jazyková bariéra. Cílem projektu TraMOOC je překonat tuto překážku vytvořením vysoce kvalitního překladu všech typů textových žánrů obsažených v kurzech MOOC (např. úkolů, testů, prezentací, titulků k přednáškám, textů na blogu), a to z angličtiny do jedenácti evropských jazyků a dvou jazyků zemí BRIC (DE, IT, PT, EL, DU, CS, BG, CR, PL, RU, ZH), které představují silné případy užití, překlad do nich je složitý a mají slabou podporu strojového překladu (MT).

Cíl

Hlavním cílem projektu je vytvoření překladové služby pro vzdělávací materiály MOOC. S tímto cílem se bude projekt věnovat následujícím náročným vědeckým a technologickým úkolům:

Vytváření vysoce kvalitního strojového překladu, třebaže cílové jazyky zahrnují jak slabě podporované jazyky, tak jazyky, u nichž dřívější řešení strojového překladu ukázala, že překlad do nich je složitý

Vytvoření nového, vhodného, standardizovaného, víceúrovňového schématu pro určení hodnoty vytvořených překladů

Automatický bootstrapping nových zdrojů pro jazyky s roztříštěnou nebo chabou infrastrukturou.

Vytvoření procesu strojového překladu, který bude nezávislý na jazyku

Cílové skupiny

Projekt TraMOOC hodlá řešit potřeby:

 • občanů Evropy a celého světa, kteří chtějí získat přístup k otevřenému online vzdělání bez jazykových bariér.
 • dodavatelů kurzů MOOC, kteří si přejí nabízet vysoce kvalitní, jednotné vícejazyčné vzdělávací služby.
 • vývojářů strojového překladu, kteří potřebují platformu pro propagaci, testování a srovnávání svých řešení.
 • inženýrů jazykových technologií, kteří chtějí přístup k přesné jazykové infrastruktuře s širokým pokrytím i pro méně rozšířené jazyky.