• English
  • Ελληνικά
  • Nederlands
  • Italiano
  • Português
  • Български
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Polski
  • Русский

O projektu

TraMOOC (Translation for Massive Open Online Courses) je projekt v rámci programu Horizont 2020, jehož cílem je poskytovat spolehlivý strojový překlad pro online kurzy MOOC (Massive Open Online Courses) koordinované Humboldtovou univerzitou v Berlíně a jeho Konsorcium sdružuje 10 partnerů z 6 evropských zemí.

Hlavním očekávaným výsledkem projektu je služba vysoce kvalitního strojového překladu pro všechny typy vzdělávacích textových dat dostupných na platformě MOOC. Služba bude podporovat 11 cílových jazyků, 9 evropských a 2 jazyky zemí BRIC*. Základ služby bude mít charakter open-source a několik prémiových doplňkových služeb bude zpoplatněno. Díky Překladová služba MOOC se tak stane platformou, která umožní začlenění jakéhokoli řešení strojového překladu (MT) do oblasti vzdělávání, a to pro jakýkoliv jazyk.

Projekt TraMOOC byl zahájen v únoru 2015 a ve své činnosti bude pokračovat do ledna 2018, tedy tři roky. Celkový rozpočet projektu je přibližně 3 miliony eur, a částečně je financován Evropskou komisí v rámci H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1 (grantové dohody č. 644333).

*Terminologie: BRIC: Brazílie, Rusko, Indie, Čína