• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Očekávaný dopad

Konsorcium TraMOOC si stanovilo řadu ambiciózních cílů a úkolů, které budou mít značné předpokládané dopady:

 • Zlepšení překladů u konkrétních kombinací jazyků učením překladových strojů a zvyšováním kvality pokrytí a technické vyspělosti řešení strojového překladu (MT).
 • Platforma TraMOOC bude mít potenciál stát se jedinečnou platformou pro strojový překlad. Tato překladová platforma poprvé nabídne spolehlivý překlad do jedenácti jazyků, tj. devíti evropských jazyků a dvou jazyků zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).
 • Inovativní překladové služby TraMOOC se zaměří na nejrůznější typy vzdělávacích textů MOOC, tj. texty k výuce, prezentace, úkoly, titulky k video přednáškám, texty na blogovém fóru MOOC, které v současnosti nejsou pokryty žádnou ze stávajících překladových platforem.
 • Projekt TraMOOC zajistí vysoce kvalitní strojový překlad, přestože cílové jazyky zahrnují jak slabě podporované jazyky, tak jazyky, u nichž dřívější řešení MT ukázala, že překlad do nich je složitý. Dále zavede několik nových schémat hodnotících překlady, které výrazně zvyšují hodnotu stávajících nástrojů a prostředků ve vědeckých oborech lingvistiky, textové analýzy zpracování přirozeného jazyka, vytěžováním dat (data miningu) dat a strojového překladu.
 • V souvislosti s lingvistikou, textovou analýzou zpracování přirozeného jazyka, vytěžováním dat a strojového překladu projekt přináší několik nových schémat hodnocení překladů, které výrazně zvyšují hodnotu stávajících nástrojů a prostředků ve všech těchto oblastech.
 • Posílení rovnosti a začlenění skupin lidí, které by jinak začleněny nebyly, do oblasti vzdělávání. Zlepší se tak dovednosti a znalosti pracovníků, zvýší se jejich uplatnění na trhu práce a podpoří se výuka jazyků.
 • Díky funkčnosti titulkové platformy projekt TraMOOC umožní občanům Evropy a světa přístup k multimediálnímu obsahu, který byl pro ně dříve nedostupný kvůli jazykovým omezením.