• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Dublin City University (DCU)

Profil organizace

ADAPT (http://adaptcentre.ie/), globální centrum pro inovaci v oblasti digitálního obsahu, je hlavní výzkumné mezioborové středisko spojující akademický svět a průmysl, které je financováno nadací Science Foundation Ireland (SFI) a působí na Trinity College Dublin (TCD), Dublin City University (DCU), University College Dublin (UCD) a Dublin Institute of Technology (DIT). ADAPT je výzkumné centrum pro spolupráci vysokých škol a průmyslu, které se věnuje tvorbě významných inovací v oblasti inteligentního digitálního obsahu a chce dosáhnout zásadní změny v globálním hodnotovém řetězci podniků, komunit a jednotlivců. Centrum ADAPT je financováno nadací Science Foundation Ireland a svými 19 průmyslovými partnery. Spojuje více než 120 výzkumných pracovníků z dřívějšího úspěšného CNGL projektu (http://www.cngl.ie/) a přidružených center, která společně získala dotace ve výši více než 100 milionů eur a má velké výsledky v překonávání propasti mezi výzkumem a inovacemi ve více než 140 společnostech. Díky finančním zdrojům v hodnotě 50 milionů eur od nadace SFI a průmyslových firem výzkum a technologie centra ADAPT umožní společnostem ze všech odvětví efektivněji spravovat, přizpůsobovat a dodávat digitální obsah.

Žijeme ve světě globální digitální provázanosti, kde jednotlivci, komunity a společnosti komunikují po celém světě neuvěřitelnou rychlostí, v obrovském množství, napříč světovými jazyky a na čím dál více zařízeních. Vizí centra ADAPT je využít tuto záplavu digitálního obsahu a umožnit bezprecedentní úrovně celosvětové interakce mezi lidmi, společnostmi a komunitami.

Skupina DCU pro strojový překlad (MT) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) řídí dvě z šesti klíčových témat v centru ADAPT: porozumění digitálnímu obsahu (pod vedením profesora Quna Liu) a transformaci digitálního obsahu (pod vedením profesora Andyho Waye, který je rovněž zástupcem ředitele centra ADAPT u DCU). Skupina DCU je světový lídr v oblasti strojového překladu, větného rozboru a analýzy sentimentu.

Role v projektu

Skupina DCU řídí pracovní balíček (WP) 5 – Hodnocení explicitního překladu. Hraje rovněž významnou roli u pracovního balíčku 3 (Shromažďování dat/Infrastruktura) a podílí se rovněž na pracovních balíčcích 2 (Architektura), 8 (Využití a komercializace) a 9 (Šíření informací).

Kontaktní informace

Glasnevin
Dublin 9
IRELAND