• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

EASN-Technology Innovation Services BVBA (EASN-TIS)

Profil organizace

Firma EASN-Technology Innovation Services (EASN-TIS) patří mezi malé a střední podniky, jež se významně zapojují do několika projektů rámcového programu Evropské unie. Mezi hlavní nabízené služby patří nastavení, provedení a sledování šíření projektů, komunikace a činností souvisejících se získáváním kontaktů, které zaručují široké a efektivní šíření výsledků mezi relevantní cílové skupiny a zároveň chrání IP práva konsorcia. Další služby nabízené firmou EASN-TIS zahrnují projektový management, založení sdružení, příprava návrhů a vývoj specializovaných studií souvisejících s formulováním politik EU.

Role v projektu

Role EASN-TIS v projektu zahrnuje podporu šíření a využívání projektu; firma tedy jedná jako multiplikátor, šíří informace související s projektem a identifikuje jeho budoucí uživatele. Služby šíření a využívání projektu poskytované firmou EASN-TIS umožňují předávání vědomostí vycházejících z projektu široké veřejnosti ze všech odvětví, např. průmyslu, malých a středních podniků, akademické obce a výzkumných zařízení, jakož i širší veřejnosti po celé Evropě.

Kontaktní informace

Terweidenstraat 28
B-3440 Budingen 
Belgium

Satellite Office
Patras Science Park
Stadiou Str., Platani
26504, Patras 
Greece

Kontakt

2 + 2 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.