• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Humboldtova univerzita v Berlíně (UBER)

Profil organizace

Katedra anglistiky Humboldtovy university v Berlíně (koordinátor projektu) se specializuje na teoretickou i počítačovou lingvistiku a na jazykové technologie, s důrazem na sémanticky orientované hloubkové jazykové zpracování, větný rozbor s víceslovnými výrazy a slovními spojeními, strojový překlad, počítačovou sémantiku, diskurzivní analýzu a hloubkový dynamický treebanking. Katedra se podílí na projektu EU FP7, jakož i na projektech financovaných na národní úrovni, jejichž výzkum se zaměřuje na řadu oblastí, od čistě teoretické lingvistiky po využití v běžném životě, např. strojový překlad.

Role v projektu

Univerzita UBER byla jmenována koordinátorem projektu. Tato role s sebou nese všeobecné řízení zdrojů projektu, dohled nad prováděním projektu a jeho harmonogramem, povinnost podávat zprávy Komisi a podporu viditelnosti projektu. Univerzita UBER je dále jakožto koordinátor hlavním kontaktním střediskem pro veškerou formální komunikaci mezi projektem a Komisí, jakož i jakýmikoli jinými zainteresovanými subjekty.

Kromě své role projektového koordinátora univerzita UBER také řídí a koordinuje pracovní balíček 3 (WP3 – shromažďování dat, adaptace a bootstrapping infrastruktury MT).

Kontaktní informace

Koordinátor projektu

Prof. Evangelia Kordoni

Unter Den Linden 6
Berlin 10099
GERMANY

Kontakt

6 + 10 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.