• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Ionian University (IURC)

Profil organizace

Jónská universita byla založena v roce 1984 a nachází se na řeckém ostrově Korfu. Během posledních dvaceti let zaznamenala pozoruhodný růst a pokrok díky novým katedrám, personálu mladých vědců a zkušeným akademickým pracovníkům. Jónská universita je moderní a dynamickou institucí, která se v současnosti sestává z šesti ústavů a devíti magisterských programů, které všechny vynikají svým osobitým kulturním, vědeckým a pedagogickým charakteru. V současnosti k těmto šesti ústavům patří (rok založení v závorce):

Katedra historie (1985), Katedra cizích jazyků, překladatelství a tlumočení (1986), Katedra hudebních studií (1992), Katedra archivnictví a knihovnictví (1993), Katedra informatiky (2004) a Katedra audiovizuálního umění (2004).

Vezmeme-li v potaz, že jednou ze dvou specializací Katedry informatiky je Humanitní informatika a ostatních pět ústavů se zaměřuje na klasická studia, jsou humanitní povaha a zaměření univerzity zjevné. Stručně řečeno, je Jónská universita proslulá svými originálními předměty a obory, jakož i svým silným odhodláním se rozvíjet a rozšiřovat, třebaže v malém měřítku. Tento fakt jasně demonstruje poměr pedagogů a studentů, který činí 1:10. Na závěr je třeba poznamenat, že Jónská universita během poslední dekády vykazuje rozsáhlou národní i mezinárodní výzkumnou aktivitu.

Role v projektu

Jónská universita se bude projektu účastnit prostřednictvím Katedry informatiky a Katedry cizích jazyků, překladatelství a tlumočnictví. Technická odbornost Katedry informatiky v oblasti jazykové technologie v kombinaci spolu se zkušenostmi a schopnostmi Katedry cizích jazyků, překladatelství a tlumočnictví v oblasti překladových technologií jsou pro potřeby úkolů projektu klíčové.

Konkrétně univerzita poskytne infrastrukturu pro strojový překlad do řečtiny (Úkol 3.2), nakonfiguruje platformu pro crowdsourcing (Úkol 2.3), zorganizuje crowdsourcingový experiment pro vývoj rozvoj paralelního korpusu pro řečtinu jako cílový jazyk (k tomuto úkolu budou získáni studenti cizích jazyků, překladatelství a tlumočnictví; Úkol 3.3), zorganizuje crowdsourcingový experiment pro komentování nálad/témat/událostí pro řečtinu jako cílový jazyk (Úkol 6.1), bude koordinovat všechny procesy crowdourcingu uskutečněné v projektu (Úkoly 3.3, 5.2, 6.1), provede vlastní hodnocení výstupu (úkol 6.4) a bude se účastnit na činnostech využívání a distribuce (WP8 a 9).

Jónská univerzita má značnou zkušenost v oblasti zpracování přirozeného jazyka a vytěžování textu. Humanitní informatická laboratoř (http://di.ionio.gr/hilab) se účastní projektů spjatých s NLP a crowdsourcingem a svou výzkumnou práci v oblasti lingvistického vytěžování dat, humanitní informatiky, zpracování textu apod. publikuje na mezinárodních konferencích a v časopisech. Jónská universita má navzdory své velikosti a krátké tradici značné zkušenosti s realizací a vedením velkých společných projektů.

Kontaktní informace:

Prof. Katia Kermanidis

Ioannou Theotoki 72
Corfu 49100
GREECE

Kontakt

3 + 0 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.