• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Knowledge 4 All Foundation LBG (K4A)

Profil organizace

Misí nadace Knowledge 4 All je podpora vzdělávání pomocí technologií prostřednictvím sdílení akademických a vzdělávacích video zdrojů a poskytování rovného přístupu k těmto zdrojům. Cílem nadace je podporovat otevřený přístup k akademickým zdrojům (např. video přednáškám, vzdělávacím objektům, článkům, zprávám, knihám a vědeckým údajům) a poskytovat nástroje, které uživatelům umožní přístup k materiálům, které odpovídají jejich potřebám. Cílem nadace je také snadnější nalezení a dostupnost zdrojů a umožnění komunikace mezi uživateli a poskytovateli i mezi uživateli se společnými zájmy.

Nadace je fórem, kde se mohou setkat tvůrci, technologičtí vývojáři, manažeři a uživatelé materiálů a nástrojů, a aktivně podporovat volný přístup k tomuto obsahu a nástrojům a jejich šíření. K tomu využívá:

 • podporu užívání otevřeného přístupu k novým a inovativním způsobům, které zvýší rozšíření a dostupnost akademických vědomostí;
 • podporu všeobecného zavedení otevřeného přístupu k akademickým materiálům poukazováním na jeho hodnotu pro producenty i spotřebitele;
 • podporu otevřených standardů pro prezentaci a přístup k akademickým materiálům;
 • podporu rozvoje open-source technologií pro nahrávání, produkci, přístup, prezentaci anebo ukládání akademických materiálů;
 • poskytování úložiště zdrojů a návodů k jejich použití za účelem pomoci se záznamem, produkcí, přístupem, prezentací a ukládáním akademických materiálů;
 • podporu akademické debaty a interakce mezi uživateli a poskytovateli i mezi uživateli se společnými zájmy, od konkrétních oborových otázek po etická témata související s vědou;
 • podporu rovného přístupu k akademickým materiálům bez ohledu na rase, národnost, pohlaví a postižení.

Prostřednictvím svých aktivit bude nadace podporovat šíření vědomostí a živou akademickou debatu pro všechny s přístupem k internetu kdekoliv na světě. Bude proto přínosem všem, kteří mají o takový akademický obsah zájem, avšak v současnosti k nim nemají bezprostřední přístup. To může umožnit také rozvoj širšího zájmu o tyto materiály a debaty.

Role v projektu

Nadace Knowledge 4 All vznikla jako nástupce ASCAL2 Network of Excellence, (webová stránka: http://www.pascal-network.org/) výzkumného projektu FP7 a hlavního podporovatele webu VideoLectures.Net. K více než 60 členům nadace patří nejdůležitější výzkumná a vývojářská evropská centra v oblasti umělé inteligence. Nadace je zapojena do projektu transLectures FP7 ICT - STREP, FP7-ICT-2011-7 – Jazykové technologie (webová stránka: http://translectures.eu/) a je tvůrcem iniciativy Opening Up Slovenia (Otevřené Slovinsko, webová stránka: http://www.k4all.org/openingupslovenia/), díky níž se Slovinsko stane první členskou zemí EU, která se pokusí vytvořit jedinečné celonárodní výzkumné prostředí v oblasti otevřeného vzdělávání. Zkušební fáze zahrnuje všechny slovinské univerzity, instituce povinného a učňovského vzdělávání i technické, výzkumné a průmyslové partnery. Cílem je prozkoumat prostředky pro plnohodnotné otevřené vzdělávací systémy v souladu a paralele s formálním systémem, vyvíjet novátorské projekty a žádat o fondy Evropské komise související s ICT a novými aspekty otevřeného vzdělávání. Nadace má rovněž administrativní vlastnická práva k portálu http://videolectures.net/, bezplatnému a volně přístupnému online archivu vzdělávacích video přednášek, který získal ocenění OSN a UNESCO. Nadace K4A poskytuje odborné znalosti v oblasti integrace systému Matterhorn a zajišťuje celosvětovou síť organizací, jež zahrnuje komunity Opencast a OCWC s více než 600 universitami z celého světa a více než 100 obchodními organizacemi s online video přednáškami.

Nadace má v úmyslu zvýšit zájem a získat pozornost relevantních průmyslových a oborových kruhů prostřednictvím komunity K4A, iniciativy Opening Up Slovenia, komunity Opencast a Matterhorn, komunity OCWC, nadace Sakai, oborových partnerů v těchto komunitách, portálu VideoLectures.NET, edX, Iversity a všech ostatních poskytovatelů kurzů MOOC. Potenciálními trhy zahrnují celosvětové instituce vyššího vzdělávání, média, knihovny, vydavatele a hlavní vydavatele videí. Typickým příkladem uživatelské organizace jsou instituce vyššího vzdělání a média. Typickým příkladem koncového uživatele jsou vzdělaní uživatelé, studenti a učitelé z celého světa. Na druhou stranu by překladový/mediální průmysl mohl mít zájem o nástroje projektu, budou-li výsledky dostatečně dobré, a překladové projekty ušetří čas a peníze.

Kontaktní informace

High Street
3644 Surrey House
Redhill RH1 1RH
UNITED KINGDOM