• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Stichting Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University)

Profil organizace

Tilburg University usiluje o špičkový výzkum a inovace, vynikající vzdělání, mezinárodní přístup a zapojení do společnosti a poskytuje inspirativní prostředí pro výuku a práci. Výzkum a vzdělání je rozdělen do pěti fakult: ekonomiky a managementu, sociálních a behaviorálních věd (TBS), práva, humanitních věd a teologie. Dále je zde několik etablovaných výzkumných center, navazujících studií a obchodní škola TiasNimbas.

Tilburgské centrum pro kognici a komunikaci (The Tilburg center for Cognition and Communication, TiCC), pod vedením profesora A. A. Maese, je výzkumné centrum v rámci fakulty humanitních věd Tilburg University (TSH). TiCC je domovem téměř 100 výzkumníků, z nichž 80 je přímo spjato s Tilburg University a zbývajících 20 tvoří externí doktorandi nebo stipendisté. Obecným posláním centra TiCC je „…hrát vedoucí úlohu v novátorském výzkumu a šíření nových poznatků s důrazem na předávání našich produktů výzkumu společnosti“. Centrum má dva programy: výzkumný program Jazyk, komunikace a kognice (The Language, Communication and Cognition, LCC) zkoumá kognitivní, funkční a sociální aspekty lidské komunikace a využívá mezioborový přístup zahrnující velkou škálu oborů. Výzkumný program Kreativní programování (The Creative Computing, CC) zkoumá metody počítačového modelingu kognitivních procesů v oblastech jako management her a vědomostí, zpracování sociálního signálu a jazykové technologie. Oba výzkumy vycházejí z digitálních humanitních věd. Tato skutečnost nedávno vedla ke zřízení rozsáhlé laboratoře digitálních humanitních věd na TSH, v níž hraje centrum TiCC ústřední roli a která se zaměřuje na využití počítačových technik při zkoumání záležitostí relevantních pro humanitní vědy. V národním hodnocení výzkumů z roku 2012 bylo centrum TiCC označeno jako „vynikající“, což znamená, že jeho výzkum je světovou špičkou, zapojení výzkumníci jsou odborníky ve svém oboru na mezinárodní úrovni a výzkum má v rámci oboru důležitý a zásadní dopad. To se také odráží na vysokém počtu vědeckých publikací: v letech 2008 až 2011 šlo ročně v průměru o 130 publikací.

Role v projektu

Hlavní roli Tilburg University v projektu je využití a (další) rozvoj standardizace dat a lingvistické anotace. Za účelem poskytnutí rámce, který zvládne data sociálních sítí, bude nutné stávající nástroje zpracování přirozeného jazyka sloučit a modifikovat, aby zvládly rušivé aspekty sociálních sítí (např. rozdílný pravopis). Vedlejší role zahrnují shromažďování anglicko-nizozemských dat a dat pro účely hodnocení. Mimoto se očekává, že výsledky projektu budou zahrnuty do univerzitních běžných i doktorandských kurzů.

Kontaktní informace

Prof. Menno van Zaanen

Warandelaan 2
Tilburg 5037 AB
NETHERLANDS

Kontakt

2 + 17 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.