• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Stichting Katholieke Universiteit (Radboud University)

Profil organizace

Strategicky situovaná Radboud University je přední akademická obec v Nizozemsku. Univerzita usiluje o spojení prvotřídního vzdělání a průlomového výzkumu v celé řadě oborů. Součástí univerzity je rovněž Dondersův institut pro kognitivní neurovědu, jakož i jeden z mála institutů Max Planck Gesellschaft, který se nenachází v Německu.

Výzkum jazyka a komunikace byl na Radbound University začleněn do činnosti Centra pro jazyková studia (Center for Language Studies, CLS), které vede profesorka Paula Fikkert. Centrum pro jazyková studia (CLS) je výzkumný institut Filosofické fakulty Radboud University v Nijmegenu. Centrum CLS je domovem skupiny velmi talentovaných a úspěšných výzkumníků, kteří mají společné poslání: získat hlubší znalosti o struktuře jazykového systému a jeho interakcích s procesy na individuální a sociálně-kulturní úrovni. Výzkumníci centra CLS studují kognitivní procesy při vytváření, porozumění a osvojování si jazyka, historické a sociální faktory determinující jazykové rozdíly a změny a komunikační efekty jazyka.

Jedním z patnácti výzkumných útvarů v rámci centra CLS je skupina zabývající se technologií jazyka a řeči pod vedením profesora Antala van den Bosch. Skupina studuje a vyvíjí počítačové metody pro porozumění a generování textu a řeči. Tyto metody interně hodnotí a testuje jejich užitečnost v reálném využití (např. při vytěžování textů na sociálních sítích). Skupina pracuje s „velkými daty“ a metodami, které učí počítačové modely na základě dat; náležitý vývoj informačních systémů přitom vyžaduje hybridizaci učení na základě dat a tzv. „rich priors“ z dané oblasti či kontextu.

Role v projektu

Na základě svých odborných znalostí týkajících se vytěžování sociálních sítí, strojového učení a zpracování přirozeného jazyka Radboud University odpovídá za projektové úkoly identifikace tématu a analýzu sentimentu. Tato relativně mladá skupina (založená v roce 2011) má zkušenosti s účastí převážně v národních nizozemských programech (přispěla v oblasti vytěžování textů a sociálních sítí), např. v programu CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage, česky Stálý přístup ke kulturnímu dědictví) Nizozemské organizace pro vědecký výzkum, a COMMIT, v současnosti hlavním nizozemském programu v oblasti ICT s přibližně 200 doktorandy. Vedoucí skupiny Antal van den Bosch pracoval s partnerskou skupinou DCU jako mezinárodní spolupracovník v rámci irského národního programu CNGL, jehož výsledkem bylo externí vedení jedné dizertační práce (Rejwanul Haque, 2011) a několik publikací.

Kontaktní informace

Prof. Antal Van Den Bosch

Geert Grooteplein Noord 9
Nijmegen 6525 EZ
NETHERLANDS

Kontakt

3 + 4 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.