• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Ίδρυμα Knowledge 4 All Foundation LBG (K4A)

Προφίλ

Αποστολή του Ιδρύματος Knowledge 4 All είναι η προώθηση της τεχνολογίας που επιτρέπει την εκπαίδευση μέσω της παγκόσμιας ανταλλαγής και της παροχής πρόσβασης σε ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές οπτικοακουστικές πηγές. Στόχος του Ιδρύματος είναι να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση σε ακαδημαϊκές πηγές (όπως βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, μαθησιακό υλικό, εργασίες, έρευνες, βιβλία, και επιστημονικά δεδομένα), μαζί με εργαλεία για να δοθεί στους χρήστες πρόσβαση στα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Επιπλέον, το Ίδρυμα σκοπεύει να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια περιορισμένης ανευρεσιμότητας και προσβασιμότητας, όπως επίσης και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ χρηστών και παρόχων και μεταξύ χρηστών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Το Ίδρυμα είναι ένας τόπος συνάντησης, όπου μπορούν να συναντηθούν δημιουργοί, παράγοντες τεχνολογικής ανάπτυξης, διαχειριστές και χρήστες παρόμοιων υλικών και εργαλείων για να προωθήσουν ενεργά την ελεύθερη διαθεσιμότητα και κατανομή τέτοιου υλικού και εργαλείων μέσω:

 • της προώθησης της χρήσης ανοικτής πρόσβασης με νέους και καινοτόμους τρόπους οι οποίοι βελτιώνουν την κατανομή, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα της ακαδημαϊκής γνώσης,
 • της προώθησης της εκτεταμένης αποδοχής της ανοικτής πρόσβασης για το ακαδημαϊκό υλικό, τονίζοντας την αξία της τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές,
 • της προώθησης των ανοικτών προδιαγραφών για την παρουσίαση και πρόσβαση ακαδημαϊκού υλικού,
 • της υποστήριξης της ανάπτυξης ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες για μαγνητοσκόπηση, παραγωγή, πρόσβαση, παρουσιάσεις ή/και αποθήκευση ακαδημαϊκού υλικού,
 • της παροχής μιας «αποθήκης» πηγών μαζί με καθοδήγηση για τη χρήση τους, για βοήθεια στη μαγνητοσκόπηση, παραγωγή, πρόσβαση, παρουσίαση και αποθήκευση ακαδημαϊκού υλικού,
 • της ενθάρρυνσης των ακαδημαϊκών αντιπαραθέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρηστών και παρόχων και μεταξύ χρηστών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα που κυμαίνονται από ερωτήσεις σχετικές με τους επιστημονικούς κλάδους έως ηθικά ζητήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα επιστημονικών ζητημάτων,
 • της προώθησης ισότιμης πρόσβασης σε ακαδημαϊκό υλικό, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, φύλου και μαθησιακών προβλημάτων.

Μέσω των δραστηριοτήτων του, το ίδρυμα θα προωθήσει την εξάπλωση της γνώσης και της έντονης ακαδημαϊκής συζήτησης σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο οπουδήποτε στον κόσμο. Συνεπώς, θα ωφελήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται για παρόμοιο ακαδημαϊκό υλικό και δεν έχουν, προς το παρόν, άμεση πρόσβαση σε αυτό. Επίσης, θα συμβάλει ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προβολή σε τέτοιου είδους υλικό και τέτοιες συζητήσεις.

Ο ρόλος στο έργο

Το Ίδρυμα Knowledge 4 All δημιουργήθηκε ως διάδοχος του προγράμματος PASCAL2Network of Excellence (ιστοσελίδα: http://www.pascal-network.org/), ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του FP7 και κύριος υποστηρικτής της VideoLectures.Net. Ανάμεσα στα περισσότερα από 60 μέλη του Ιδρύματος περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο σημαντικά ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Το Ίδρυμα σχετίζεται με το Έργο TransLectures FP7 ICT- STREP, FP7-ICT-2011-7- Γλωσσικές Τεχνολογίες (ιστοσελίδα: http://translectures.eu/) και είναι ο δημιουργός της πρωτοβουλίας OpeningupSlovenia (ιστοσελίδα: www.k4all.org/openingupslovenia/), μιας νέας και καινοτόμου πρωτοβουλίας, δημιουργημένης από «κάτω προς τα πάνω» και υποστηριζόμενης από «πάνω προς τα κάτω», με την οποία η Σλοβενία θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος μέλος που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα μοναδικό πανεθνικό ερευνητικό περιβάλλον στην ανοικτή εκπαίδευση. Αυτό το πειραματικό μοντέλο αποτελείται από μια συμμαχία όλων των Πανεπιστημίων, ιδρυμάτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Σλοβενίας με τεχνικούς, ερευνητικούς και βιομηχανικούς συνεργάτες. Στόχος είναι η εξερεύνηση μέσων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ανοικτού εκπαιδευτικου συστήματος που θα λειτουργεί σε συνεργασία και παράλληλα με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, η ανάπτυξη καινοτόμων έργων και η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Επιτροπή σχετικά με την Πληροφορική και τις νέες διαστάσεις ανοικτής εκπαίδευσης. Επίσης, το Ίδρυμα K4A είναι, διοικητικά, ιδιοκτήτης της http://videolectures.net/, μια ιστοσελίδας, και «αποθήκης» εκπαιδευτικών διαδικτυακών διαλέξεων ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης με βραβεία από την ΕΕ και την UNESCO. H K4A παρέχει ειδικές γνώσεις για την ενσωμάτωση στο σύστημα Matterhorn και στο παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών, το οποίο περιλαμβάνει τις κοινότητες Opencast και OCWC με περισσότερα από 600 Πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο και περισσότερους από 100 φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των διαδικτυακών βιντεοσκοπημένων διαλέξεων.

Το Ίδρυμα προτίθεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον σχετικών επαγγελματικών κύκλων ή κλάδων μέσα από την κοινότητα του Ιδρύματος K4A, την πρωτοβουλία OpeningupSlovenia, την κοινότητα Opencast και Matterhorn, την κοινότητα OCWC, το ίδρυμα Sakai, συνεργάτες σε αυτές τις κοινότητες, μέσα από την πύλη VideoLectures.NΕΤ, την edX, την Iversity και όλους τους υπόλοιπους παρόχους Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων. Οι αγορές τις οποίες θα μπορούσε πιθανώς να προσεγγίσει είναι: η world scale, η HigherEd, τα ΜΜΕ, οι βιβλιοθήκες, οι εκδότες, και οι βασικοί εκδότες οπτικοακουστικού υλικού. Το τυπικό είδος οργανισμού που προβλέπεται ως χρήστης είναι η HigherEd και τα ΜΜΕ. Το τυπικό προφίλ ενός τελικού χρήστη είναι: μορφωμένος, παγκόσμιος, κάτοχος ακαδημαϊκού τίτλου, φοιτητής, ακαδημαϊκός και εκπαιδευτής. Από την άλλη μεριά, η βιομηχανία μετάφρασης/πολυμέσων, θα ενδιαφερθεί για τα εργαλεία, εάν τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά για να προσφέρουν αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου/χρήματος στα μεταφραστικά έργα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

High Street
3644 Surrey House
Redhill RH1 1RH
UNITED KINGDOM