• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Καθολικό Πανεπιστήμιο Brabant (Πανεπιστήμιο Τίλμπουργκ)

Προφίλ

Το Πανεπιστήμιο Τίλμπουργκ επιδιώκει την κορυφαία έρευνα και την καινοτομία, την εξαιρετική εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, τη συμμετοχή της κοινωνίας και την παροχή εμπνευσμένου περιβάλλοντος εργασίας και εκμάθησης. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει 5 σχολές: Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών και Συμπεριφορικών Επιστημών (TSB), Νομικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Θεολογίας. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και σχολές μεταπτυχιακών σπουδών στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων TiasNimbas.

Το κέντρο Γνώσης και Επικοινωνίας Tilburg (TiCC), με επικεφαλής τον Καθηγητή A.A. Maes, είναι ένα ερευνητικό κέντρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tilburg. Στο TiCC εργάζονται σχεδόν 100 ερευνητές, 80 από τους οποίους απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Tilburg ως εσωτερικοί συνεργάτες, ενώ οι 20 είναι εξωτερικοί υποψήφιοι διδάκτορες ή συνεργάτες. Γενική αποστολή του TiCC είναι: «…να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο που θέτει στόχους για την παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τη διάχυση νέων ευρημάτων με έμφαση στη μεταφορά των ερευνητικών προϊόντων στην κοινωνία». Το Κέντρο διαθέτει 2 προγράμματα: το ερευνητικό πρόγραμμα Γλώσσας, Επικοινωνίας και Νόησης (LCC) ερευνά τις γνωστικές, λειτουργικές και κοινωνικές διαστάσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας, με τη χρήση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα τομέων. Το ερευνητικό πρόγραμμα Δημιουργικής Πληροφορικής ερευνά μεθόδους υπολογιστικού μοντελισμού γνωστικών μεθόδων σε τομείς όπως τα παιχνίδια και η διαχείριση της γνώσης, η επεξεργασία «κοινωνικών μηνυμάτων» και η γλωσσική τεχνολογία. Κατά την έρευνα τους βρίσκουν και τα 2 προγράμματα κοινό έδαφος στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στο πρόσφατα δημιουργημένο εργαστήριο ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών TSH, στο οποίο το TiCC παίζει σημαντικό ρόλο και το οποίο εστιάζει στην εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών για την διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην εθνική αξιολόγηση του 2012 όσον αφορά την έρευνα, το TiCC αξιολογήθηκε ως «εξαιρετικό» που σημαίνει ότι η έρευνα που πραγματοποιεί είναι η καλύτερη στον κόσμο, ότι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές είναι πρωτοπόροι στον τομέα τους παγκοσμίως και ότι η έρευνά τους επιφέρει σημαντικά και ουσιαστικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Αυτό εκφράζεται περαιτέρω με τον τεράστιο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων, με μέσο όρο τις 130 μεταξύ του 2008 και του 2011.

Ο ρόλος στο έργο

Ο κύριος ρόλος του Πανεπιστημίου Tilburg στο έργο είναι η εφαρμογή και η (περαιτέρω) ανάπτυξη της τυποποίησης δεδομένων και του γλωσσολογικού σχολιασμού. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων, τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία επεξεργασίας θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ισχυρό επικοινωνιακό κανάλι. Επιπροσθέτως, τα εργαλεία θα χρειαστεί να τροποποιηθούν ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα σημεία (όπως οι διαφορές στον τρόπο γραφής) των δεδομένων των κοινωνικών δικτύων. Οι δευτερεύοντες ρόλοι περιλαμβάνουν τη συλλογή Αγγλικών-Ολλανδικών δεδομένων και δεδομένων για αξιολόγηση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενσωματωθούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Contact person: 

Prof. Menno van Zaanen

Warandelaan 2
Tilburg 5037 AB
NETHERLANDS

Επικοινωνία

1 + 4 =
Λύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. Π.χ. για 1+3, εισάγετε 4.