• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του TraMOOC είναι χωρισμένες σε 9 Πακέτα Εργασίας, τα οποία καλύπτουν τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Διάχυσης και Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο Πακέτο Εργασίας 1 περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης έργου και μέσω αυτού θα δοθεί το απαραίτητο οργανωτικό υπόβαθρο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου εν γένει. Ο ρόλος του Πακέτου Εργασίας 2 είναι να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες περιπτώσεις μελέτης και να καταγραφούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις από τους προτιθέμενους χρήστες  και τον συνεργάτη των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων. Το Πακέτο Εργασίας 3 εστιάζει στη συλλογή, το καθάρισμα και την κατάλληλη μορφοποίηση όλων των δεδομένων, στην εξερεύνηση των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων σε όλες τις γλώσσες άφιξης και στην παροχή δεδομένων για τη διαδικασία της αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης, δηλαδή για το Πακέτο Εργασίας 4.

Σκοπός του Πακέτου Εργασίας 5 είναι η αξιολόγηση από τον άνθρωπο αλλά και αυτόματα βάσει μετρικών των αποτελεσμάτων του πρώτου και του δεύτερου σταδίου της μεταφραστικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση της υπηρεσίας από τους τελικούς χρήστες (χρήστες των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων) (Πακέτο Εργασίας 6) και τους ειδικούς ανά τομέα (επιστήμονες και καθηγητές από αρκετές χώρες σχετιζόμενες με τις γλώσσες άφιξης του έργου) θα συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση του συστήματος και θα οδηγήσει στο τελικό πρότυπο του συστήματος. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για την επανεκπαίδευση των μηχανών αυτόματης μετάφρασης και την παραγωγή μετάφρασης που θα έχει την επιθυμητή ποιότητα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση στη διαδικτυακή υπηρεσία του τελικού χρήστη (Πακέτο Εργασίας 7), δηλαδή το δεύτερο πρότυπο του συστήματος.

Προκειμένου να δοθεί έμφαση στα καινοτόμα στοιχεία του έργου αλλά και στη διαδικασία προώθησης και διαφήμισης των αποτελεσμάτων και να διευκολυνθεί η εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου αυτών, οι δραστηριότητες διάχυσης/διάδοσης και εφαρμοσιμότητας/εμπορευματοποίησης έχουν χωριστεί σε δύο διαφορετικά Πακέτα Εργασίας, το Πακέτο Εργασίας 8 και το Πακέτο Εργασίας 9.