• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Beheer & Disclaimer

Beheer

Het TraMOOC web-portal wordt onderhouden door:

EASN Technology Innovation Services,

Terweidenstraat 28

B-3440 Budingen

België

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: michael.papadopoulos (at) easn.net

Disclaimer kennisgeving

TraMOOC onderhoudt deze website om de publieke toegang tot informatie over de voortgang en de activiteiten van de projecten te verbeteren. De site bevat informatie die wordt verstrekt door de TraMOOC consortiumleden die beschermd kunnen zijn door het auteursrecht en die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ons doel is om deze informatie up-to-date en accuraat te houden. Als er fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen we deze proberen te corrigeren. Maar we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in deze informatie plaatst is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte schade of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of externe gelinkte websites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen of dat wij achter de standpunten staan die op de websites staan. Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van EASN-TIS of het TraMOOC consortium staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites.

Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers, e-mail-adressen of andere individuele gegevens voor marketing doeleinden is verboden; overtreders die ongevraagde spamberichten zullen worden gestraft en aansprakelijk worden gesteld.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel up and running te houden. Echter, het TraMOOC consortium of een individuele partner neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.