• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Knowledge 4 All Foundation LBG (K4A)

Organisatie Profiel

De missie van de Knowledge 4 All Foundation is de vooruitgang van de technologie die het mogelijk maakt te leren door het wereld-wijd delen en toegang verschaffen tot wetenschappelijke en educatieve videomiddelen. Het doel van de stichting is om open toegang tot wetenschappelijke bronnen (zoals video lezingen, leerobjecten, papers, rapporten, boeken en wetenschappelijke gegevens) te bevorderen, samen met gereedschappen die gebruikers toegang geven tot deze materialen afgestemd op hun behoeften. Verder wil de stichting helpen barrières van beperkte vindbaarheid en toegankelijkheid te overwinnen, en ook de interactie tussen gebruikers en leveranciers, en tussen gebruikers met gemeenschappelijke belangen te bevorderen.

De stichting is een forum waar de makers, technologie-ontwikkelaars, beheerders en gebruikers van dergelijke materialen en gereedschappen elkaar kunnen ontmoeten om de vrije beschikbaarheid en de verspreiding van dergelijke inhoud en hulpmiddelen te bevorderen, door middel van:

 • bevordering van het gebruik van open access in nieuwe en innovatieve manieren die de distributie, toegankelijkheid en beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis vergroten;
 • bevordering van de brede invoering van open access van wetenschappelijk materiaal door de waarde voor zowel producenten als consumenten te benadrukken;
 • bevordering van open standaarden voor de presentatie en de ontsluiting van het wetenschappelijk materiaal;
 • het ondersteunen van de ontwikkeling van open source technologieën voor het opnemen, de productie, de toegang, de presentatie, en/of opslag van academische materialen;
 • het verstrekken van een opslagplaats van middelen samen met richtlijnen voor het gebruik ervan om te helpen bij de opname, productie, toegang tot, de presentatie en opslag van academische materialen;
 • het bevorderen van het academisch debat en de interactie tussen gebruikers en aanbieders en tussen gebruikers met gemeenschappelijke belangen, variërend van discipline specifieke vragen tot ethische kwesties als gevolg van wetenschappelijke kwesties;
 • bevordering van toegang tot wetenschappelijk materiaal onafhankelijk van ras, nationaliteit, geslacht en handicap.

Via de activiteiten zal de stichting de verspreiding van kennis en levendig academisch debat bevorderen voor iedereen met toegang tot het internet, overal in de wereld. Iedereen die geïnteresseerd is in een dergelijke academische inhoud zal daar dus profijt van hebben, in het bijzonder daar waar ze momenteel niet onmiddellijk toegang tot dergelijk materiaal hebben. Het zal ook helpen om meer brede belangstelling in dergelijk materiaal en dergelijke discussie te ontwikkelen.

Rol in het project

Knowledge 4 All Foundation is opgericht als opvolger van het PASCAL2 Network of Excellence, website: http://www.pascal-network.org/, een FP7 onderzoeksproject en de belangrijkste voorstander van VideoLectures.Net. Onder de meer dan 60 leden van de stichting zijn enkele van de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingcentra op het gebied van kunstmatige intelligentie in Europa. De stichting is betrokken bij de transLectures KP7 ICT Project - STREP, FP7-ICT-2011-7 - Taal technologieën - website: http://translectures.eu/ en is de initiatiefnemer van het OpeningupSlovenia initiatief - website: http://www.k4all.org/openingupslovenia/, een bottom-up gecreëerd en top-down ondersteund nieuw en innovatief initiatief waarin Slovenië als eerste Europese lidstaat zal proberen om een unieke landelijke onderzoeksomgeving in het open onderwijs te creëren. Dit test-bed bestaat uit een coalitie van alle Sloveense universiteiten, verplicht onderwijs en beroepsonderwijsonderwijsinstellingen met technische, onderzoeks- en industriepartners. Het doel is om middelen te verkennen voor een volwaardig geopend onderwijssysteem in synergie en parallel met het formele systeem, innovatieve projecten te ontwikkelen en fondsen van de Europese Commissie in verband met ICT en nieuwe aspecten van de open onderwijs aan te spreken. De stichting heeft ook administratieve eigendom van http://videolectures.net/ een door de Verenigde Naties en UNESCO bekroonde vrije en open access educatieve videolezingen repository en website. K4A levert expertise in Matterhorn systeemintegratie en het wereldwijde netwerk van organisaties die ook Opencast en OCWC community met meer dan 600 universiteiten over de hele wereld en meer dan 100 organisaties van het bedrijfsleven die te maken hebben met online video lezingen bevatten.

De stichting is van plan om interesse te verhogen en de aandacht te trekken in relevante industriële en professionele kringen door midel van de K4A gemeenschap, het OpeningupSlovenia initiatief,  de Opencast gemeenschap en de Matterhorn, OCWC gemeenschap, de Sakai stichting, industriële partners in deze gemeenschappen, het VideoLectures.NET portal, edX, iversity en al andere MOOC aanbieders. Markten die eventueel kunnen worden aangesproken zijn: wereldwijde, hoger onderwijs, media, bibliotheken, uitgeverijen, en de belangrijkste video-uitgevers. Het typische type organisatie dat wordt overwogen als een gebruiker is hoger onderwijs en media. Het typische profiel van de eindgebruiker: opgeleide gebruiker, wereldwijd, academische graad, studenten, wetenschappers en docenten. Anderzijds zou de vertaal/media-industrie geïnteresseerd kunnen zijn in de instrumenten als de resultaten goed genoeg zijn om efficiëntie en de tijd/kostenbesparing in vertaalprojecten te kunnen bewerkstelligen.

Contact Details

High Street
3644 Surrey House
Redhill RH1 1RH
UNITED KINGDOM