• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Stichting Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University)

Organisatie Profiel

Tilburg University streeft naar toponderzoek en innovatie, een uitstekende opleiding, internationalisatie, betrokkenheid in de samenleving en het bieden van een inspirerende leer- en werkomgeving. Onderzoek en onderwijs zijn georganiseerd in vijf scholen: Economie en Management, Sociale Wetenschappen (TSB), Rechten, Geesteswetenschappen en Theologie. Daarnaast zijn er verschillende gerenommeerde onderzoekscentra en graduate schools en de TiasNimbas Business School.

Het Tilburg center voor Cognition and Communication (TiCC), onder leiding van Prof. A.A. Maes, is een onderzoekscentrum binnen de Faculteit Geesteswetenschappen (TSH) van Tilburg University. TiCC biedt een thuis voor bijna 100 onderzoekers, 80 van hen verbonden aan Tilburg University, terwijl 20 externe promovendi of fellows zijn. De algemene opdracht van TiCC is: "... om een toonaangevende, agenderende rol te spelen bij het genereren van innovatief onderzoek en de verspreiding van nieuwe bevindingen met de nadruk op de overdracht van onze onderzoeksproducten voor de samenleving." Het centrum bestaat uit twee programma's: het Language Communication and Cognition (LCC) onderzoeksprogramma verkent cognitieve, functionele en sociale aspecten van de menselijke communicatie met behulp van een multidisciplinaire aanpak, waaronder een breed scala van domeinen. Het onderzoeksprogramma Creative Computing (CC) onderzoekt methoden van computationeel modelleren van cognitieve processen in domeinen zoals spelletjes en kennismanagement, sociale signaalverwerking en taaltechnologie. In hun onderzoek hebben beide programma's een gemeenschappelijke basis in het gebied van e-Humanities. Dit heeft geleid tot het recent gestarte TSH-brede e-Humanities laboratorium, waarin TiCC een centrale rol speelt, en dat zich richt op het toepassen van computationele technieken om voor de geesteswetenschappen relevante kwesties te onderzoeken. In de nationale onderzoeksbeoordeling van 2012 werd TiCC als “uitstekend” beoordeeld, wat betekent dat het onderzoek wereldwijd toonaangevend is, dat de betrokken onderzoekers werken in de voorhoede van hun internationale vakgebied, en dat hun onderzoek een belangrijke en substantiële impact op het veld heeft. Dit komt verder tot uiting in het hoge aantallen van wetenschappelijke publicaties, met een gemiddelde van 130 tussen 2008 en 2011.

Rol in het project

Belangrijkste rol van Tilburg University in het project is de toepassing en de (verdere) ontwikkeling van datastandaardisatie en taalkundige annotatie. Om een framework te ontwikkelen dat kan om gaan met social media data, zullen bestaande natuurlijke taalverwerkingsinstrumenten moeten worden gecombineerd tot een robuuste pijplijn. Daarnaast zullen instrumenten moeten worden aangepast om om te kunnen gaan met de ruizige aspecten (zoals spellingvariatie) van social media data. Secundaire rollen zijn onder meer de collectie van de Engels-Nederlandse data en data voor evaluatiedoeleinden. Bovendien zullen de resultaten van het project in bachelor en master cursussen worden opgenomen.

Contact details

Contact person: 

Prof. Menno van Zaanen

Warandelaan 2
Tilburg 5037 AB
NETHERLANDS

Contact

11 + 0 =
Los deze eenvoudige wiskundevraag op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1 + 3, voer 4 in.