• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Tłumaczenie masowych otwartych kursów internetowych

TraMOOC (tłumaczenie masowych otwartych kursów internetowych) jest zbiorowym projektem w ramach programu „Horyzont 2020”, którego celem jest zapewnienie rzetelnego tłumaczenia maszynowego dla masowych otwartych kursów internetowych (MOOC). Głównym wynikiem projektu będzie internetowa platforma tłumaczeniowa, która wykorzystywać będzie szeroką gamę narzędzi językowych i zasobów w celu dostarczenia jej użytkownikom precyzyjnego i spójnego tłumaczenia.

Celem TraMOOC jest zniesienie barier językowych, zapewniając w ten sposób nowe szanse rozwoju dla wcześniej wykluczonych grup osób.

Projekt skupia się na jakości tworzonego tłumaczenia na wybrane języki, które stanowią kluczowe przypadki użycia i które są częściowo lub słabo wspierane przez istniejące rozwiązania tłumaczenia maszynowego.

Projekt TraMOOC ma na celu opracowanie innowacyjnego, wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego (TM), które umożliwiłoby dostarczenie rzetelnych tłumaczeń zróżnicowanych gatunkowo materiałów szkoleniowych: od wykładów wideo i zadań, przez seminaria, aż po teksty z serwisów społecznościowych zamieszczane na blogach i forach MOOC.

TraMOOC Mock-Up Video

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego różnego rodzaju materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie MOOC.

Usługa będzie obejmowała 11 języków docelowych: 9 języków europejskich (niemiecki, włoski, portugalski, holenderski, bułgarski, grecki, polski, czeski i chorwacki) oraz 2 języki z krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

TraMOOC toolkit

TraMOOC makes it possible for researchers to test the advanced tools and solutions that were created within the course of the project, with appropriate license models, as well as software packages for the development of state-of-the-art systems for language translation of educational texts.

read more

What we did

The TraMOOC team of experts comprises nine highly competent partners forming a consortium of leading researchers, highly relevant industrial organizations and leading user partners. The consortium as a whole established close cooperation and each partner performed significant work that contributed to the development of the TraMOOC translation platform.

read more

Τhe TraMOOC Platform

The TraMOOC Platform is an online machine translation service that provides accurate and coherent translation of multi-genre and heterogeneous textual course material included in MOOCs from English into eleven European and BRIC languages (BG, CS, DE, EL, HR, IT, NL, PL , PT, RU, ZH). For accessing our service you may visit here.

read more