• English
  • Ελληνικά
  • Nederlands
  • Italiano
  • Português
  • Български
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Polski
  • Русский

Tłumaczenie masowych otwartych kursów internetowych

TraMOOC (tłumaczenie masowych otwartych kursów internetowych) jest zbiorowym projektem w ramach programu „Horyzont 2020”, którego celem jest zapewnienie rzetelnego tłumaczenia maszynowego dla masowych otwartych kursów internetowych (MOOC). Głównym wynikiem projektu będzie internetowa platforma tłumaczeniowa, która wykorzystywać będzie szeroką gamę narzędzi językowych i zasobów w celu dostarczenia jej użytkownikom precyzyjnego i spójnego tłumaczenia.

Celem TraMOOC jest zniesienie barier językowych, zapewniając w ten sposób nowe szanse rozwoju dla wcześniej wykluczonych grup osób.

Projekt skupia się na jakości tworzonego tłumaczenia na wybrane języki, które stanowią kluczowe przypadki użycia i które są częściowo lub słabo wspierane przez istniejące rozwiązania tłumaczenia maszynowego.

Projekt TraMOOC ma na celu opracowanie innowacyjnego, wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego (TM), które umożliwiłoby dostarczenie rzetelnych tłumaczeń zróżnicowanych gatunkowo materiałów szkoleniowych: od wykładów wideo i zadań, przez seminaria, aż po teksty z serwisów społecznościowych zamieszczane na blogach i forach MOOC.

TraMOOC Mock-Up Video

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego różnego rodzaju materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie MOOC.

Usługa będzie obejmowała 11 języków docelowych: 9 języków europejskich (niemiecki, włoski, portugalski, holenderski, bułgarski, grecki, polski, czeski i chorwacki) oraz 2 języki z krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

O nas


TraMOOC

Zadaniem TraMOOC jest pokonanie barier językowych dzięki zapewnieniu wysokiej jakości tłumaczeń wszystkich gatunków tekstów dostępnych na MOOC z języka angielskiego na jedenaście języków europejskich i krajów BRIC.


Czym się zajmujemy

Projekt TraMOOC dzieli się na 9 Pakietów Roboczych (Work Packages) obejmujących prace badawczo-rozwojowe, zarządzanie oraz wykorzystanie i i działania propagujące.


Kim jesteśmy

TraMOOC zrzesza wybitnych pracowników naukowych, znaczące organizacje branżowe oraz wiodących partnerów.


Our Progress

The TraMOOC timeline presents a brief listing of TraMOOC’s ongoing progress. Please follow the TraMOOC progress from here.