• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Cele i wyzwania

Wyzwanie

Pojawia się coraz więcej masowych otwartych kursów internetowych (MOOC) i nabierają one coraz większego znaczenia. Jednakże bariera językowa stanowi sporą przeszkodę w dotarciu i kształceniu wszystkich obywateli. TraMOOC ma na celu zniwelowanie tej przeszkody poprzez rozwój wysokiej jakości tłumaczenia wszystkich rodzajów tekstów w ramach MOOC (np. zadania, testy, prezentacje, napisy do wykładów, tekst na blogu) z języka angielskiego na jedenaście języków europejskich i krajów BRIC (DE, IT, PT, EL, DU, CS, BG, CR, PL, RU, ZH). Języki te stanowią kluczowe przypadki użycia, trudno na nie przełożyć oraz mają słabe wsparcie dla tłumaczenia maszynowego.

Cel

Głównym celem projektu jest stworzenie serwisu tłumaczeniowego na potrzeby materiałów edukacyjnych MOOC. Aby go osiągnąć, projekt będzie zmierzał w kierunku osiągnięcia następujących celów, stanowiących wyzwanie naukowe i technologiczne:   

Stworzenie wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych, pomimo iż wśród języków docelowych znajdują się języki słabo wspierane czy też takie, na które, jak się okazało w poprzednich próbach tłumaczenia maszynowego, trudno przekładać.

Ustanowienie nowego, odpowiedniego, jednolitego oraz wielopoziomowego schematu oceny wartości dostarczanych tłumaczeń.

Automatyczne uruchamianie nowych zasobów dla języków, które mają częściowo lub słabo rozwiniętą infrastrukturę.    

Rozwój procesu tłumaczenia maszynowego, który będzie niezależny od języka.

Grupa docelowa

TraMOOC skierowany jest do:

 • Obywateli Europy i całego świata chcących mieć dostęp do kształcenia przez internet, które nie jest ograniczone przez bariery językowe.
 • Osób zaangażowanych w MOOC, które chcą oferować wysokiej jakości, zintegrowane wielojęzyczne usługi edukacyjne.
 • Programistów opracowujących tłumaczenia maszynowe potrzebujących platformy do promowania, testowania i porównywania rozwiązań.
 • Inżynierów technologii językowych pragnących dostępu do precyzyjnych narzędzi językowych o szerokim zasięgu, nawet dla mniej powszechnie używanych języków.