• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Działalność

Działalność TraMOOC podzielona jest na 9 Pakietów Roboczych (Work Packages) obejmujących prace badawczo-rozwojowe, zarządzanie oraz wykorzystanie i działania propagujące. A dokładniej, PR1 obejmuje wszystkie działania związane z zarządzaniem projektem, które zapewnią podłoże organizacyjne niezbędne dla powodzenia projektu jako całości. Zadaniem PR2 jest zbieranie kluczowych przypadków użycia oraz rejestrowanie wymagań użytkowników i partnerów MOOC. PR3 skupia się na zbieraniu, czyszczeniu i standaryzacji wszystkich danych, badając dostępną infrastrukturę językową dla wszystkich języków docelowych oraz na zapewnieniu danych wejściowych dla procesu tłumaczenia maszynowego, tj. PR4.

Celem PR5 jest szczegółowa ocena pierwszego i drugiego etapu tłumaczenia, dokonywana zarówno przez ludzi jak i automatycznie. Ocena usługi przez użytkowników końcowych (użytkowników MOOC; PR6) oraz ekspertów w tej dziedzinie (naukowców i profesorów z kilku krajów związanych z językami docelowymi projektu) pomoże przekształcić system i doprowadzi do stworzenia ostatecznego prototypu systemu. Wynik analizy oceny zostanie wykorzystany do ponownego skonfigurowania oprogramowania tłumaczącego i stworzenia tłumaczenia w pożądanej jakości, tak by można je udostępnić użytkownikom końcowym serwisu internetowego (PR7), tj. drugi prototyp systemu.

Aby zaznaczyć nowatorskie elementy projektu, podkreślić znaczenie akcji marketingowych i promowania rezultatów projektu oraz umożliwić wdrożenie innowacyjnych strategii maksymalizacji oddziaływania, rozpowszechnianie i komercjalizacja zostały podzielone na dwa odrębne pakiety robocze, PR8 i PR9.