• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Konsorcjum

TraMOOC zrzesza konsorcjum wybitnych pracowników naukowych, znaczące organizacje branżowe oraz wiodących partnerów. Zróżnicowane zainteresowania partnerów obejmujące tłumaczenie automatyczne, językoznawstwo, eksplorację danych analizy internetowej oraz powiązane z metodyką obszary crowdsourcingu sprawiają, że konsorcjum świetnie nadaje się, by sprostać wyzwaniom związanym z TraMOOC. Rozkład dziedzin naukowych i związanych z nimi pakietów roboczych został starannie przemyślany, tak aby zapewnić maksymalną efektywność wkładu ze strony każdego z partnerów, przy zachowaniu odpowiedniego podziału obowiązków. Wielu partnerów ma spore doświadczenie we współpracy przy projektach unijnych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Niektórzy z członków konsorcjum współpracowali ze sobą już wcześniej przy okazji innych projektów unijnych, dzięki czemu nawiązali dobre relacje osobiste i wykształcili wysoki poziom etyki pracy zespołowej. Taki duch zespołu jest ważnym elementem dla powodzenia projektu.