• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Nota prawna i klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Nota prawna

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę TraMOOC jest:

EASN Technology Innovation Services
Terweidenstraat 28
B-3440 Budingen
Belgia

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: michael.papadopoulos(at)easn.net.

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności

TraMOOC prowadzi niniejszą stronę internetową w celu poprawy powszechnego dostępu do informacji na temat przebiegu projektu i działań z nim związanych. Niniejsza strona internetowa zawiera informacje udzielone przez członków konsorcjum TraMOOC, które mogą podlegać ochronie w zakresie praw autorskich i ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Naszym celem jest, aby informacje te były poprawne w momencie ich uwzględniania na stronie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek błędów, dołożymy wszelkich starań, aby je skorygować. Jednakże nie udzielamy żadnych warunków i gwarancji w zakresie kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności czy dostępności strony oraz informacji, produktów, usług czy obrazów udostępnianych na stronie niezależnie od celu. Użytkownicy serwisu korzystają z informacji w nim zawartych na własną odpowiedzialność.

Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie odpowiadamy – bezpośrednio lub pośrednio – za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane utratą danych lub koszty będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje. Linki te nie stanowią wyraźnej ani dorozumianej rekomendacji ani poparcia poglądów na nich wyrażanych. EASN-TIS i konsorcjum TraMOOC nie ponoszą odpowiedzialności za zewnętrzne portale, do których ta strona się odwołuje. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w zakresie treści, korzystania lub dostępności takich stron internetowych.

Wykorzystanie danych adresowych lub innych danych osobowych w celach marketingowych jest zabronione. Wysyłanie spamu podlega odpowiedzialności karnej.

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał sprawnie. Jednakże ani TraMOOC, ani żaden z partnerów nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za tymczasową niedostępność strony z powodów technicznych znajdujących się poza naszą kontrolą.