• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Oczekiwane wyniki

Konsorcjum TraMOOC wyznaczyło sporo ambitnych celów i zadań, które będą miały szereg istotnych oczekiwanych skutków:

 • Zwiększenie wydajności tłumaczenia par językowych poprzez konfigurację oprogramowania tłumaczącego oraz poprawę jakości zakresu i zaawansowania technicznego rozwiązań tłumaczenia maszynowego (TM).
 • Platforma TraMOOC będzie miała potencjał, aby stać się jedyną platformą dla tłumaczenia maszynowego i pierwszą taką, która będzie oferować rzetelne usługi tłumaczeniowe dla 11 języków: 9 europejskich i dwóch BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).
 • Nowatorskie usługi tłumaczeniowe oferowane przez TraMOOC będą koncentrować się na różnego rodzaju tekstach edukacyjnych MOOC, takich jak; wykłady, prezentacje, zadania, napisy do wykładów wideo, czy też teksty na forum bloga MOOC, których obecnie nie obejmuje swoim zakresem żadna z istniejących platform tłumaczeniowych.
 • TraMOOC zapewni wysokiej jakości tłumaczenie automatyczne, pomimo iż języki docelowe należą do języków słabo wspieranych czy też takich, na które, jak się okazało w poprzednich próbach tłumaczenia maszynowego, trudno przekładać. Ponadto TraMOOC wprowadzi kilka nowatorskich schematów oceny tłumaczenia, które w dużym stopniu podniosą znaczenie istniejących narzędzi i zasobów w dziedzinach naukowych językoznawstwa, przetwarzania języka naturalnego, eksploracji danych i środowisk naukowych zajmujących się tłumaczeniem maszynowym.
 • Projekt skupiający się na językoznawstwie, przetwarzaniu języka naturalnego, eksploracji danych i środowiskach naukowych zajmujących się tłumaczeniem maszynowym wprowadza kilka nowatorskich schematów oceny tłumaczenia, które w dużym stopniu podnoszą znaczenie istniejących narzędzi i zasobów we wszystkich tych dziedzinach.
 • Poprawa równości i integracji w dziedzinie oświaty grup normalnie wykluczonych, co umożliwi podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników, zwiększając w ten sposób ich zdolność do zatrudnienia, i promowanie nauki języków obcych.

Dzięki funkcji tłumaczenia napisów, TraMOOC umożliwi mieszkańcom Europy i całego świata dostęp do treści multimedialnych wcześniej niedostępnych z powodu ograniczeń językowych.