• English
  • Ελληνικά
  • Nederlands
  • Italiano
  • Português
  • Български
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Čeština
  • Polski
  • Русский

Opis projektu

TraMOOC (tłumaczenie masowych otwartych kursów internetowych) – zbiorowy projekt w ramach programu „Horyzont 2020”, którego celem jest dostarczenie rzetelnych tłumaczeń maszynowych na potrzeby masowych otwartych kursów internetowych (MOOC) – jest koordynowany przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie i zrzesza 10 partnerów z 6 krajów europejskich.

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego różnego rodzaju materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie MOOC. Usługa będzie obejmowała 11 języków docelowych: 9 języków europejskich oraz 2 języki z krajów BRIC*. Główną usługą będzie otwarte oprogramowanie, z możliwością dodania skomercjalizowanych usług premium. Dzięki otwartemu oprogramowaniu usługa tłumaczeniowa MOOC przekształci się w platformę, która umożliwi integrację każdego z rozwiązań tłumaczenia maszynowego w dziedzinie edukacji, dla wszystkich języków.

Mający trwać trzy lata projekt TraMOOC rozpoczął się w lutym 2015 roku i zakończy się w styczniu 2018. Całkowity budżet projektu wynosi około 3 miliony euro i częściowo finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1 (Umowa o udzielenie dotacji numer 644333).

*Nazewnictwo: BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny