• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Dublin City University (DCU)

Profil organizacji

ADAPT (http://adaptcentre.ie/) – światowe centrum doskonałości w zakresie innowacji treści cyfrowych – jest dużym, wielodyscyplinarnym ośrodkiem badawczym w branży akademickiej, finansowanym przez fundację Science Foundation Ireland (SFI), która mieści się w siedzibach Trinity College w Dublinie (TCD), Dublin City University (DCU), University College w Dublinie (UCD) oraz Dublin Institute of Technology (DIT). ADAPT jest zbiorowym ośrodkiem badawczym w branży akademickiej, który specjalizuje się w dostarczaniu przełomowych rozwiązań w zakresie inteligentnej treści cyfrowej oraz rewolucjonizowaniu globalnego łańcucha wartości treści dla przedsiębiorstw, społeczności i osób fizycznych. ADAPT finansowany jest przez Science Foundation Ireland i 19 partnerów branżowych. ADAPT zrzesza ponad 120 naukowców, którzy wcześniej byli zaangażowani w udany projekt Centre for Next Generation Localisation (http://www.cngl.ie/) i stowarzyszonych ośrodków, które łącznie zdobyły ponad 100 mln euro w formie środków finansowych i które mają duże doświadczenie w zakresie wprowadzania badań i innowacji do ponad 140 firm. Dzięki zapewnieniu przez SFI i organizacje branżowe 50 mln euro na finansowanie nowych badań, badania i technologie wprowadzone przez ADAPT pomogą firmom we wszystkich sektorach bardziej efektywnie zarządzać, dostosowywać i dostarczać treści cyfrowe.

Żyjemy w świecie globalnej łączności cyfrowej, w którym jednostki, społeczności i przedsiębiorstwa komunikują się z niesamowitą prędkością, na ogromną skalę, w językach całego świata i poprzez coraz większą gamę urządzeń. Wizją ADAPT jest wykorzystać tą falę treści cyfrowych w celu umożliwienia osiągnięcia niespotykanego dotąd poziomu globalnego zaangażowania wśród osób fizycznych, firm i społeczności.
Grupy z DCU zajmujące się tłumaczeniem maszynowym (TM) oraz przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) prowadzą dwa z sześciu kluczowych tematów badawczych w ramach ADAPT: Rozumienie treści cyfrowych (pod kierownictwem prof. Qun Liu) i Przekształcanie zawartości cyfrowej (pod kierownictwem prof. Andy’ego Waya, który pełni również obowiązki zastępcy dyrektora ADAPT w DCU). Gruoy z DCU są światowymi liderami w dziedzinie tłumaczenia maszynowego, analizy składniowej oraz analizy sentymentu.

Rola w projekcie

Członkowie DCU są liderami pakietu roboczego PR5 w zakresie oceny tłumaczenia. Ponadto DCU ogrywa ważną rolę w PR3 (gromadzenie danych/infrastruktura) oraz uczestniczy w PR2 (struktura), PR8 (wykorzystanie i komercjalizacja) i PR9 (działania propagujące).

Dane kontaktowe

Glasnevin
Dublin 9
IRELAND