• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

EASN-Technology Innovation Services BVBA (EASN-TIS)

Profil organizacji

Stowarzyszenie EASN-Technology Innovation Services BVBA (EASN-TIS) z sektora MŚP jest silnie zaangażowane w kilka projektów Programu Ramowego Unii Europejskiej. Główne usługi oferowane przez EASN-TIS obejmują tworzenie, realizację i monitorowanie działań rozpowszechniających projekt, komunikację oraz nawiązywanie kontaktów w celu zaprezentowania swoich osiągnięć odpowiednim odbiorcom, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw IP konsorcjum. Inne usługi oferowane przez EASN-TIS obejmują zarządzanie projektami, tworzenie konsorcjum, przygotowanie wniosków i rozwój specjalistycznych badań dotyczących formułowania polityki UE.

Rola w projekcie

Rola EASN-TIS w projekcie polega na wspieraniu rozpowszechniania i wykorzystania działań projektu poprzez rozprowadzanie informacji związanych z projektem, a także jednoczesne identyfikowanie kolejnych użytkowników projektu. Dzięki usługom rozpowszechniania i wykorzystania świadczonym przez EASN-TIS możliwe jest propagowanie wiedzy zgromadzonej w ramach projektu wśród szerokiego grona odbiorców we wszystkich sektorach, takich jak instytucje branżowe, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska akademickie i ośrodki badawcze, a także wśród szerszej publiki w całej Europie.

Dane kontaktowe

Central Office
Terweidenstraat 28
B-3440 Budingen 
Belgium

Satellite Office
Patras Science Park
Stadiou Str., Platani
26504, Patras 
Greece

Kontakt

4 + 14 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.