• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Fundacja Knowledge 4 All LBG (K4A)

Profil organizacji

Zadaniem fundacji Knowledge 4 All jest rozwój uczenia się z wykorzystaniem technologii poprzez zapewnienie równego dostępu do naukowych i edukacyjnych materiałów wideo na skalę światową. Celem fundacji jest promowanie otwartego dostępu do źródeł naukowych (takich jak wykłady wideo, obiekty wiedzy, referaty, raporty, książki i dane naukowe) oraz narzędzi, dzięki którym użytkownicy będą mieli dostęp do materiałów odpowiednich do ich wymagań. Ponadto fundacja ma na celu pomóc znieść bariery ograniczonego dostępu, a także umożliwić komunikację między użytkownikami i dostawcami usług oraz między użytkownikami o wspólnych zainteresowaniach.

Fundacja stanowi forum dla twórców, programistów, menedżerów i użytkowników korzystających z takich materiałów i narzędzi, na którym mogą oni aktywnie promować swobodny dostęp i rozpowszechnianie tych treści i narzędzi poprzez:

 • promowanie otwartego dostępu w nowy i innowacyjny sposób, który poprawia rozpowszechnianie, przystępność i dostępność wiedzy naukowej;
 • promowanie powszechnego otwartego dostępu do materiałów naukowych poprzez podkreślenie jego wartości zarówno dla twórców, jak i odbiorców;
 • promowanie otwartych standardów w zakresie sposobu prezentacji i dostępu do materiałów naukowych;
 • wspieranie rozwoju technologii umożliwiających otwarty dostęp poprzez nagrywanie, tworzenie, dostępe, prezentację i/lub przechowywanie materiałów naukowych;
 • przechowywanie materiałów wraz z wytycznymi, jak z nich korzystać, w celu pomocy w nagrywaniu, tworzeniu, uzyskaniu dostępu, prezentacji i przechowywaniu materiałów naukowych;
 • propagowanie debaty naukowej i komunikacji między użytkownikami i dostawcami usług oraz między użytkownikami o wspólnych zainteresowaniach, począwszy od konkretnych pytań w danej dziedzinie nauki do kwestii etycznych;
 • promowanie równego dostępu do materiałów naukowych, niezależnie od rasy, narodowości, płci czy niepełnosprawności.

Poprzez swoje działania fundacja będzie wspierać rozpowszechnianie wiedzy i żywej debaty naukowej wśród wszystkich, którzy mają dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie. Skorzystają na tym wszyscy ci, którzy interesują się danymi treściami naukowymi tam, gdzie obecnie nie ma bezpośredniego dostępu do tego typu materiałów. Fundacja pomoże również rozwinąć powszechne zainteresowanie takim rodzajem materiałów i debaty.

Rola w projekcie

Fundacja Knowledge 4 All została utworzona jako następca sieci doskonałości PASCAL2 (strona internetowa: http://www.pascal-network.org/) – projektu badawczego 7PR i głównego patrona portalu VideoLectures.Net. Wśród ponad 60 członków fundacji znajdują się jedne z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie. Fundacja zaangażowana jest w projekt transLectures 7PR ICT – celowe projekty badawcze STREP, FP7-ICT-2011-7 - Technologie Językowe (strona internetowa: http://translectures.eu/) oraz zapoczątkowała inicjatywę OpeningupSlovenia (strona internetowa: http://www.k4all.org/openingupslovenia/) – oddolnie stworzoną i odgórnie wspieraną nową inicjatywę, w której Słowenia jako pierwsze europejskie państwo członkowskie będzie próbowała stworzyć wyjątkowe, ogólnokrajowe środowisko badawcze w dziedzinie otwartej edukacji. To podłoże testowe obejmuje koalicję wszystkich słoweńskich uniwersytetów, obowiązkowych i zawodowych instytucji edukacyjnych oraz partnerów technicznych, badawczych i branżowych. Celem jest zbadanie możliwości w pełni rozwiniętego otwartego systemu edukacyjnego we współdziałaniu i równolegle z oficjalnym systemem, rozwój innowacyjnych projektów oraz złożenie wniosku o środki z Komisji Europejskiej na rzecz programów ICT i nowych rodzajów otwartej edukacji. Fundacja jest również właścicielem nagrodzonej przez ONZ i UNESCO strony http://videolectures.net/ oferującej darmowy i otwarty dostęp do wykładów wideo. K4A oferuje doświadczenie w integracji systemów Matterhorn i ogólnoświatową sieć organizacji, w której skład wchodzą także społeczności Opencast i konsorcjum OCWC, z ponad 600 uniwersytetami na całym świecie i ponad 100 organizacjami biznesowymi związanymi z internetowymi wykładami wideo.

Fundacja zamierza zwiększyć zainteresowanie i przyciągnąć uwagę odpowiednich kręgów zawodowych i branżowych poprzez społeczność K4A, inicjatywę OpeningupSlovenia, społeczność Opencast i Matterhorn, społeczność OCWC, fundację Sakai, partnerów branżowych w tych społecznościach, portale VideoLectures.NET, edX, Iversity i wszystkich pozostałych twórców kursów MOOC. Rynki, do których można by się zwrócić to: HigherEd, media, biblioteki, wydawnictwa i główne wydawnictwa wideo. HigherEd i media są typowym rodzajem organizacji, które bierze się pod uwagę jako użytkowników. Typowy profil użytkownika końcowego to: użytkownik wykształcony, z całego świata, z dyplomem wyższej uczelni, studenci, uczeni i pedagodzy. Z drugiej strony, branża tłumaczeniowa/media byłyby zainteresowane narzędziami, jeśli wyniki będą na tyle dobre, aby podnieść wydajność i oszczędność czasu/kosztów w projektach tłumaczeniowych.

Dane kontaktowe

High Street
3644 Surrey House
Redhill RH1 1RH
UNITED KINGDOM