• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Humboldt Universität zu Berlin)

Profil organizacji

Wydział anglistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (koordynator) specjalizuje się w lingwistyce teoretycznej, komputerowej oraz technologii językowej, z naciskiem na głębokie przetwarzanie językowe na poziomie semantycznym, analizę składniową z leksemami wielowyrazowymi i kolokacjami, tłumaczenie automatyczne, semantykę komputerową, analizę dyskursu i tworzenie banku drzew składniowych. Wydział uczestniczy w europejskim Siódmym programie ramowym (7PR), a także w projektach finansowanych ze środków krajowych, których przedmioty badań obejmują czysto teoretyczne zagadnienia językowe aż po aplikacje rzeczywiste, takie jak tłumaczenie maszynowe.

Rola w projekcie

Jako koordynator projektu uczelnia odpowiedzialna jest za ogólne zarządzanie środkami, nadzorowanie działań i czasu realizacji projektu, składanie raportów Komisji Europejskiej oraz promowanie projektu. Ponadto jako koordynator jest głównym ośrodkiem oficjalnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu a Komisją, a także innymi osobami biorącymi udział w projekcie.

Uniwersytet nie tylko koordynuje projekt, ale jest również liderem i koordynatorem pakietu roboczego PR3 (gromadzenie danych i dostosowanie infrastruktury tłumaczenia maszynowego oraz Bootstrap). 

Dane kontaktowe

Koordynator projektu

Prof. Evangelia Kordoni

Unter Den Linden 6
Berlin 10099
GERMANY

Kontakt

1 + 19 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.