• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen (Stichting Katholieke Universiteit)

Profil organizacji

Mieszczący się w sercu Europy Uniwersytet im. Radbouda jest wiodącym ośrodkiem akademickim w Holandii. Uczelnia dąży do połączenia pierwszorzędnego szkolnictwa z nowatorskimi badaniami w różnorodnych dziedzinach. Na terenie kampusu znajduje się Instytut Neuronauki Poznawczej (Donders Institute for Cognitive Neuroscience), a także jeden z kilku instytutów niemieckiego Towarzystwa Maxa Plancka (Max Planck Gesellschaft) znajdujących się poza terenem Niemiec.   

Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen prowadzi badania nad językiem i komunikacją pod kierownictwem profesor Pauli Fikkert w ramach Ośrodka Badań nad Językiem będącego instytutem badawczym Wydziału Humanistycznego. Ośrodek ten jest siedzibą dla wielu utalentowanych i odnoszących sukcesy badaczy, których łączy wspólny cel: zdobyć głęboką wiedzę na temat struktury systemu językowego i jego oddziaływań w procesach na poziomie indywidualnym i społeczno-kulturowym. Badacze z Ośrodka studiują procesy kognitywne zachodzące przy tworzeniu, rozumieniu i pojmowaniu języka, historyczne i społeczne czynniki kształtujące odmiany języka oraz wpływ języka na proces komunikacji.

Technologia Języka i Mowy Pi, grupa prowadzona przez profesora Antala van den Boscha, jest jednym z piętnastu zespołów badawczych Ośrodka Badań nad Językiem. Grupa bada i opracowuje komputerowe metody rozumienia i tworzenia tekstu i mowy. Oceniamy te metody wewnętrznie i testujemy ich użyteczność w aplikacjach rzeczywistych (takich jak eksploracja danych mediów społecznościowych). Grupa pracuje z „big data” i metodami, które zapamiętują modele komputerowe z danych, podczas gdy właściwy rozwój systemów informatycznych wymaga połączenia nauczania opartego na danych językowych i „prawdopodobieństwa” z domeny lub kontekstu.

Rola w projekcie

Dzięki doświadczeniu w eksploracji danych mediów społecznościowych, uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego, Uniwersytet im. Radbouda jest odpowiedzialny za identyfikację tematu i zadania analityczne w ramach projektu. Ta stosunkowo nowa grupa (założono ją w 2011 roku) zdobyła doświadczenie uczestnicząc (mając swój wkład w eksplorację danych oraz analizę danych mediów społecznościowych) głównie w krajowych programach badawczych w Holandii, takich jak program CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage – dostęp do dziedzictwa kulturowego) prowadzony przez Netherlands Organization for Scientific Research i COMMIT, który jest obecnie głównym holenderskim programem badawczym w dziedzinie teleinformatyki i zrzesza około 200 doktorantów. Lider grupy Antal van den Bosch pracował z uczelnią partnerską DCU jako międzynarodowy współpracownik w irlandzkim krajowym programie CNGL. Owocem tego była rozprawa doktorska (Rejwanul Haque, 2011), którą nadzorował jako zewnętrzny promotor, a także kilka publikacji.

Dane kontaktowe

Prof. Antal Van Den Bosch

Geert Grooteplein Noord 9
Nijmegen 6525 EZ
NETHERLANDS

Kontakt

4 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.