• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Uniwersytet Joński

Profil organizacji

Znajdujący się na greckiej wyspie Korfu Uniwersytet Joński został założony w 1984 roku. Na przełomie ostatnich dwudziestu lat uczelnia wykazała znaczący wzrost i rozwój otwierając nowe wydziały i zatrudniając kadrę składającą się z młodych wykładowców i doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych. Będący nowoczesną i dynamiczną instytucją Uniwersytet Joński obejmuje obecnie sześć wydziałów i dziewięć kierunków magisterskich, z których każdy wyróżnia się swoim własnym kulturowym, badawczym i dydaktycznym charakterem. Sześć obecnych wydziałów (rok założenia w nawiasach):

Wydział Historii (1985), Wydział Języków Obcych i Translatoryki (1986), Instytut Muzyki (1992), Wydział Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (1993), Wydział Informatyki (2004), Instytut Sztuk Audiowizualnych (2004).

Biorąc pod uwagę, iż jeden z dwóch kierunków specjalizacji na wydziale informatyki to Informatyka Humanistyczna, a pięć pozostałych wydziałów skupia się na naukach klasycznych, wyraźnie widać humanistyczny charakter i główne zainteresowania uniwersytetu. Ogólnie rzecz biorąc, Uniwersytet Joński wyróżnia się oryginalnością wykładanych przedmiotów i dziedzin naukowych oraz konsekwencją w dążeniu do rozwoju i poszerzenia oferty, jednocześnie stawiając na małe grupy. Najlepszym tego przykładem jest stosunek ilości wykładowców i studentów, który wynosi 1:10. Na uwagę zasługuje również fakt, iż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat uczelnia była zaangażowana w wiele działań badawczych na skalę krajową i międzynarodową.

Rola w projekcie

Uniwersytet Joński będą reprezentować dwa wydziały: Wydział Informatyki oraz Wydział Języków Obcych i Translatoryki. Wiedza techniczna Wydziału Informatyki w dziedzinie technologii językowej, w połączeniu z doświadczeniem i kompetencjami Wydziału Języków Obcych i Translatoryki w zakresie technologii tłumaczeniowych, są niezbędne do tego, aby sprostać wymaganiom zadań projektu.

Uczelnia zapewni infrastrukturę do tłumaczenia maszynowego na język grecki (zadanie 3.2); skonfiguruje platformę crowdsourcingową, aby spełnić wymagania działalności crowdsourcingowej (zadanie 2.3); stworzy eksperyment crowdsourcingowy do rozwoju korpusów równoległych dla języka greckiego (do tego zadania zaangażowani zostaną studenci Wydziału Języków Obcych i Translatoryki) (zadanie 3.3); stworzy eksperyment crowdsourcingowy dla komentowania opinii/zagadnień/przypadków dla greckiego języka docelowego (zadanie 6.1); będzie koordynować wszystkie procesy crowdsourcingowe realizowane w ramach projektu (zadania 3.3, 5.2, 6.1); zapewni niejawną ocenę (zadanie 6.4); będzie uczestniczyć w działaniach propagujących i rozpowszechniających (PR8 i PR9).

Uczelnia posiada duże doświadczenie w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego oraz eksploracji danych. Pracownia Informatyki Humanistycznej (http://di.ionio.gr/hilab) uczestniczy w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego i crowdsourcingiem oraz publikuje prace badawcze na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach naukowych w dziedzinach językowej eksploracji danych, informatyki humanistycznej, przetwarzania tekstów itp. Pomimo iż jest stosunkowo nową i niedużą uczelnią, Uniwersytet Joński posiada znaczne doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami zespołowymi.

Dane kontaktowe

Prof. Katia Kermanidis

Ioannou Theotoki 72
Corfu 49100
GREECE

Kontakt

2 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.