• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Uniwersytet w Tilburgu (Stichting Katholieke Universiteit Brabant)

Profil organizacji

Uniwersytet w Tilburgu dąży do osiągnięcia najlepszych wyników w dziedzinie badań i innowacji, wybitnego poziomu edukacji, internalizacji, zaangażowania społeczeństwa oraz aby zapewnić inspirujące warunki do nauki i pracy. Badania naukowe i edukacja zorganizowane są w obrębie pięciu wydziałów: Ekonomii i Zarządzania, Nauk Społecznych i Behawioralnych (TSB), Prawa, Nauk Humanistycznych i Teologii. Ponadto istnieje kilka ośrodków badawczych o ugruntowanej pozycji i uczelni wyższych oraz TiasNimbas Business School.

Centrum Badań Poznawczych i Komunikacji kierowane przez prof. A. A. Maesa jest ośrodkiem badawczym działającym w ramach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Tilburgu. Centrum skupia prawie 100 naukowców, z których 80 powiązanych jest z Uniwersytetem w Tilburgu, a 20 to zewnętrzni doktoranci i pracownicy naukowi. Ogólne założenie Centrum brzmi: „...aby odgrywać wiodącą, opiniotwórczą rolę w tworzeniu innowacyjnych badań i rozpowszechnianiu nowych odkryć, ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia efektów naszych badań wśród społeczeństwa”. W ramach Centrum działają dwa programy: program badawczy „Język, Komunikacja i Poznanie”, który analizuje poznawcze, funkcjonalne i społeczne aspekty komunikacji międzyludzkiej za pomocą interdyscyplinarnego podejścia, w obrębie wielu różnych dziedzin. Zaś program „Creative Computing” (CC) analizuje metody modelowania obliczeniowego procesów poznawczych w dziedzinach takich jak: gry i zarządzanie wiedzą, przetwarzanie sygnałów społecznych oraz technologia językowa. W swoich badaniach oba programy mają wspólny punkt w dziedzinie e-Humanistyki, co niedawno zaowocowało otwarciem laboratorium e-Humanistycznego, w którym kluczową rolę odgrywa Centrum Badań Poznawczych i Komunikacji. Laboratorium skupia się na zastosowaniu technik komputerowych w badaniu kwestii istotnych dla nauk humanistycznych. W krajowej ocenie badań naukowych przeprowadzonej w 2012 roku, Centrum oceniono jako „doskonałe”, co oznacza, że prowadzone badania są wiodące na świecie, zaangażowani naukowcy przodują w swojej dziedzinie na arenie międzynarodowej, a ich badania mają znaczący wpływ na dany obszar nauki. Ponadto, odzwierciedleniem tego jest spora ilość wydanych publikacji naukowych – średnio 130 w latach 2008-2011.

Rola w projekcie

Główną rolą uczelni w projekcie jest zastosowanie i dalszy rozwój standaryzacji danych i komentarzy językowych. Aby zapewnić ramy, które sprostają ilości danych z mediów społecznościowych, istniejące narzędzia przetwarzania języka naturalnego będą musiały być połączone w solidny zespół. Dodatkowo, trzeba będzie zmodyfikować narzędzia tak, aby móc poradzić sobie z takimi aspektami danych mediów społecznościowych jak odmiana pisowni. Drugorzędne zadania obejmują gromadzenie angielsko-holenderskich danych i danych dla celów testowych. Ponadto wyniki projektu mają zostać włączone do zajęć na studiach licencjackich i magisterskich.

Dane kontaktowe

Prof. Menno van Zaanen

Warandelaan 2
Tilburg 5037 AB
NETHERLANDS

Kontakt

4 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.