• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Činnosti

Projekt TraMOOC je rozdělen do devíti pracovních balíčků (Work Packages, WP) pokrývajících výzkum a technologický vývoj (RTD) a činnost v oblasti managementu, šíření informací a využití. Přesněji řečeno, pracovní balíček WP1 zahrnuje všechny manažerské činnosti projektu, jež poskytnou nezbytný organizační základ pro úspěšnou realizaci projektu jako celku. Funkcí pracovního balíčku WP2 je shromáždit základní případy užití a zaznamenat požadavky předpokládaných uživatelů a partnerů MOOC. Pracovní balíček WP3 se zaměřuje na shromažďování, čištění a standardizaci všech dat, zkoumání dostupné jazykové infrastruktury všech cílových jazyků a poskytování vstupních dat pro proces strojového překladu, tj. pracovní balíček WP4.

Cílem pracovního balíčku WP5 je provádět podrobné vyhodnocení první a druhé fáze výstupu strojového a lidského překlad, a podat o tomto hodnocení zprávu. Pracovní balíček WP6 se bude zabývat hodnocením služby koncovými uživateli (uživateli MOOC) a odborníky z oboru (vědci a profesory z několika zemí spjatými s cílovými jazyky projektu). Tato hodnocení umožní úpravu systému a povedou ke konečnému prototypu systému. Výsledek analýzy hodnocení se využije k přenastavení překladových strojů tak, aby vytvářely překlad požadované kvality, který může být integrován do webové služby pro koncové uživatele (WP7), tj. druhý prototyp systému.

S cílem vyzdvihnout novátorské prvky projektu, zdůraznit marketing a propagaci výsledků projektu a usnadnit využití strategií, jež maximalizují dopad těchto inovací, byly činnosti týkající se šíření informací a životaschopnosti/komercializace projektu rozděleny do dvou samostatných pracovních balíčků WP8 a WP9.