• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Tiráž a zřeknutí se odpovědnosti

Tiráž

Webový portál TraMOOC podporuje:

EASN Technology Innovation Services,

Terweidenstraat 28

B-3440 Budingen

Belgie

 

Máte-li jakékoli dotazy, pište na e-mailovou adresu michael.papadopoulos(at)easn.net

Zřeknutí se odpovědnosti

Projekt TraMOOC zajišťuje tento web, aby zvýšila přístup veřejnosti k informacím o vývoji a činnostech projektu. Stránka obsahuje informace poskytované členy konsorcia TraMOOC, které mohou být předmětem autorských práv a mohou být bez upozornění změněny. Našim cílem je, aby informace na webu byly aktuální a správné. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Neposkytujeme však žádné záruky pro jakékoliv účely, výslovné ani nepřímo vyjádřené, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti či dostupnosti informací, produktů, služeb nebo s tím spojeným grafickým obsahem obsaženým na webových stránkách. Spoléháte-li se tedy na tyto informace, činíte tak na vlastní nebezpečí.

V žádném případě neodpovídáme za ztrátu ani škodu, včetně přímé a nepřímé ztráty či škody v jakémkoliv rozsahu, nebo jakékoliv ztráty či škody vyplývající ze ztráty dat nebo zisku vyplývajících z používání tohoto webu nebo jakýchkoliv externích odkazů nebo s tímto používáním souvisejících. Prostřednictvím tohoto webu lze prostřednictvím odkazů navštívit jiné webové stránky, které nespadají firma EASN-TIS ani konsorcium TraMOOC nemají pod kontrolou. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek.

Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních a faxových čísel, e-mailových adres či jakýchkoliv individuálních dat k marketingovým účelům je zakázáno; pachatelé zasílající nevyžádané spamy budou potrestáni a ponesou odpovědnost.

Děláme vše proto, aby byl tento web funkční a bezproblémový. Konsorcium TraMOOC ani jakýkoliv jednotlivý partner však nepřebírá zodpovědnost a neručí za to, bude-li web dočasně nedostupný z technických důvodů mimo naši kontrolu.