• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

TraMOOC Platform

Co kdybyste se mohli zúčastnit kurzů MOOC podle svých preferencí bez jazykového omezení?

TraMOOC je ideálním řešením překladu hromadných otevřených online kurzů (MOOC), který překonává jazykové bariéry v online vzdělávání.
Tříminutový pohled na TraMOOC

V rámci kurzů MOOC tým odborníků TraMOOC vyvinul vysoce kvalitní strojový překlad (MT) textových žánrů jako jsou úlohy, testy, prezentace, titulky k přednáškám a diskusní fóra z angličtiny do jedenácti evropských jazyků a jazyků zemí BRIC (němčiny, italštiny, portugalštiny, řečtiny, nizozemštiny, češtiny, bulharštiny, chorvatštiny, polštiny, ruštiny a čínštiny).

Platforma vyvíjená v průběhu projektu TraMOOC využívá nejvyspělejší překlad pomocí neuronových sítí a inovativní techniky adaptace domén, aby dodaný strojový překlad přizpůsobený doméně MOOC byl co nejkvalitnější. Systém podporuje řadu formátů včetně HTML, titulků a dokumentů Microsoft Office jak se synchronními, tak i s asynchronními překladatelskými režimy. Služba s otevřeným zdrojovým kódem byla zaintegrována, zprovozněna a úspěšně otestována v živé platformě MOOC.

Přístup k překladatelské službě TraMOOC  naleznete zde: http://www.translexy.com/.

Jak TraMOOC funguje

  Klíčové funkce

 • Automatický online překlad video titulků, materiálů ke kurzům a diskuzích fór, přístupný 24 hodin denně.
 • Inovativní překlad pomocí neuronových sítí zaručující větší plynulost překladu a obsahující méně morfologických chyb.
 • Pokročilá technika adaptace domén poskytující hromadný strojový překlad adaptovaný na doménu MOOC.
 • Kvalita je zaručena multimodálním vyhodnocovacím schématem, které obsahovalo implicitní a explicitní hodnocení překladu.

  Druhy souborů

TraMOOC ovládá překlady široké škály formátů. Dokáže přeložený materiál změnit ve stejném formátu, v jakém byl do systému vložen. Podporovány jsou zejména následující formáty:

  Podporované jazykové páry

TraMOOC zahrnuje jako cílové ty jazykové páry, které jsou stávajícími strojovými překlady řešeny pouze útržkovitě nebo minimálně.

   TraMOOC v akci

Platforma TraMOOC byla zaintegrována, zprovozněna a úspěšně otestována na platformu OpenHPI MOOC a digitální knihovnu video přednášek VideoLectures.NET. První kurz, který byl přeložen platformou TraMOOC, má titul “In-Memory Data Management 2017” (“In-memory správa dat 2017”). Původní anglické titulky video přednášek jsou automaticky přeloženy do všech jedenácti jazyků v rámci TraMOOC a účastníci kurzů MOOC si mohou prostřednictvím jednoduchého rozbalovacího menu zvolit jazyk titulků.

Přístup ke kurzu a platformě TraMOOC v akci naleznete zde: https://open.hpi.de/courses/imdb2017.